Interešu izglītība

AKTIVITĀTE, FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS UN PULCIŅI (INTEREŠU IZGLĪTĪBA), PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS, EKSKURSIJAS

lv ru

2020./2021. m.g.

Interešu izglītība Klases stundas Interešu izglītība Fakultatīvās n-s Ekskursijas Aktivitāte PGDgr.Skatu nolikumi