Mācību grāmatas

Pārdaugava
atpakaļ

 

SKOLAS BIBLIOTĒKA

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

latviešu valodā

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

 

5.kl.

LAT 2 Latviešu valoda 5. klasē

mazākumtautību skolā

Darba burtnīca

+

 

6.kl.

LAT 2 Latviešu valoda 6. klasē

mazākumtautību skolā

Darba burtnīca

 

 

7. kl.

LAT 2 Latviešu valoda 7. klasē

mazākumtautību skolā

Darba burtnīca

 

 

8. kl.

LAT 2 Latviešu valoda 8. klasē

mazākumtautību skolā

 

+

 

9. kl.

LAT 2 Latviešu valoda 9. klasē

mazākumtautību skolā

+

 

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

mūzikā

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

1. kl.

 

I. Nelsone, L.Rozenberga ,,Mūzika  1. klasei’’

Darba burtnīca I.Nelsone, L.Rozenberga ,,Mūzikas mācība 1. klasei’’ Zvaigzne ABC

 

 

+

 

 

 

 

 

2. kl.

 

I. Nelsone, L.Rozenberga ,,Mūzika  1. klasei’’

Darba burtnīca I.Nelsone, L.Rozenberga ,,Mūzikas mācība 2. klasei’’ Zvaigzne ABC

  

+

 

3. kl.

 

I. Nelsone, L.Rozenberga ,,Mūzika  1. klasei’’

Darba burtnīca I.Nelsone, L.Rozenberga ,,Mūzikas mācība 3. klasei’’ Zvaigzne ABC

  

+

 

4. kl.

 

I. Nelsone, L.Rozenberga ,,Mūzika  1. klasei’’

Darba burtnīca I.Nelsone, L.Rozenberga ,,Mūzikas mācība 4. klasei’’ Zvaigzne ABC  

 

+

 

5. kl.

I.Vasmanis, I.Vilkārse ,,Mūzika  5. klasei’’

Darba burtnīca I.Vasmanis, I.Vilkārse ,,Mūzikas mācība  5. klasei’’ Zvaigzne ABC

  

+

 

 

6.kl.

7. kl.

8. kl.

A.Platpers, Millere, Rozenberga

 

+

 

9. kl.

A.Millere, Rozenberga

Mūzika 9. klasei

Darba burtnīca I.Grauzdiņa,,Mūzikas burtnīca 9. klasei’’

+

 

 

 

  

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

bioloģijā

 

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

6. kl.

Ruta Šteinberga ,,Bioloģija 6. klasei’’, Lielvārds

+

 

7. kl.

E.Nagle, R.Gribuste ,,Bioloģija 7. klasei’’ Lielvārds

E.Nagle, R.Gribuste ,,Bioloģijas uzdevumi 7. klasei’’, Lielvārds

 

+

 

+

 

8. kl.

E.Nagle, R.Gribuste ,,Bioloģija 8. klasei’’, Lielvārds, 2003.

Darba burtnīca

Bioloģija 8. klasei

+

 

+

 

9. kl.

E.Nagle, R.Gribuste ,,Bioloģija 9. klasei’’, Lielvārds, 2003.

Darba burtnīca

Bioloģija 9. klasei

+

 

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

veselības mācībā

 

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

5. kl.

  1. A.Ваейка, Г.Андерсоне

  2. Здаровье человека  ZvaigzneABC, 2002.

  3. E.Dārzniece  ,,Iepazīt sevi ‘’

  4. Veselības mācības burtnīca 5. klasei , Lielvārds , 1998.

+

 

8. kl.

Л.Мицане,В.Микелсоне Здаровье 8. кл. Raka, 2001.

Darba burtnīca

Л.Мицане,В.Микелсоне Здаровье. 8. кл. Raka, 2001.

+

 

  

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

ētikā

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

7. kl.

А.Йозус,В.Краулиня

Введениe в этику.Социальные знания в 7 кл. Raka, 2000.

А.Удре,А.Йозус,В.Краулиня

Введениe в этику. Рабочая тетрадь7 кл. Raka, 2000.

+

 

 

 

 

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

ķīmijā  

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

8. kl.

Г.Рудзитис,Ф.Фелдманис

,,Химия для основной школы ,,

Zvaigzne ABC

Egīls Liepiņš ,,Patstāvīgie darbi ķīmijā pamatskolai 8. un 9. klasei

+

 

9.kl.

Г.Рудзитис,Ф.Фелдманис

,,Химия для основной школы ,,

Zvaigzne ABC

Egīls Liepiņš ,,Patstāvīgie darbi ķīmijā pamatskolai 8. un 9. klasei

Lielvārds

+

 

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

ģeogrāfijā

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

6. kl.

 

Т.Рудовица, А.Рудовитс. Общая физическая география.

T.Rudovica. Vispārīgā fiziskā ģeogrāfija,1998

Т.Рудовица. Общая физическая география. Рабочая тетрадь

 Zvaigzne ABC                                                            

+

 

+

 

7. kl.

 

А.Бисениеце. География  континентов. А.Бжениеце. Практические работы по географии  континентов.

Zvaigzne ABC, 2001.                                       

 

+

 

 

8. kl.

 Н.Буйле, И.Друва – Друваскалне. География Азии и Европы.

Zvaigzne ABC

Н.Буйле. Практические работы и задания по географии  Азии и Европы.

Zvaigzne ABC                                                            

Введение в экономику

Raka,1997

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

9. kl.

А.Рудовиц. Физическая география Латвии.

А.Рудовицс. Физическая география Латвии. Рабочая тетрадь.

 Zvaigzne ABC                                                           

+

 

+

 

 

 

 

 

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

matemātikā

  

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

5. kl.

Я.Менцис. Математика.5 класс.

Elf.Krastiņa, Aija Skolniece. (1,2 matem. burtnīca 5.klasei

Zvaigzne ABC                                                                 

+

 

6.kl.

Я.Менцис. Математика. 6 класс.

Elf.Krastiņa, Aija Skolniece. (1,2) matem. burtnīca 6.klasei

Zvaigzne ABC                                                              

 

+

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

algebrā un ģeometrijā

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

7. kl.

Алгебра для основной школы. 1 часть          

S. Januma. Algebras burtnīca 7.klasei (1-3)

 Lielvārds      1.burtnīca 

Силва Янума, Инесу Луде.

Геометрия для основной школы. 1 часть

Silva Januma, Inese Lude. Vingrinājumu burtnīca ģeometrijā 7.klasei                                                                          Lielvārds                  

 

+

 

 

 

 

 

+

 

8. kl.

Алгебра для основной школы. 2 часть

S. Januma. Algebras burtnīca 8.klasei (1-2)   Zvaigzne ABC  

Силва Янума, Инесу Луде. Геометрия для основной школы. 2 часть

Zvaigzne ABC                                                               

Silva Januma, Inese Lude. Vingrinājumu burtnīca ģeometrijā 8.klasei

Zvaigzne ABC                                                               

 

+

 

 

9.kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-9.kl.

 Алгебра для основной школы. 3 часть

 Силва Янума, Инесе Луде. Геометрия для основной школы. 3 часть Zvaigzne ABC                                                                

 Silva Januma, Inese Lude. Vingrinājumu burtnīca ģeometrijā 9.klasei Zvaigzne ABC                                                        

 

Silva Januma, Inese Lude. Uzdevumu krājums ģeometrijā pamatskolai

 Zvaigzne ABC                                                            

 

 

 

 Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

fizikā

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

8.kl.

Эдвин Шилтер. Физика.8 класс

Lielvārds

 

+

 

9.kl.

Эдвин Шилтер. Физика.9 класс

Lielvārds

 

+

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

vēsturē

 

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

5.kl.

И.Кениньш. Родной край

Zvaigzne ABC

+

 

6.kl.

 И.Кениньш. История древнего мира.А.Иванов. История древнего мира. Рабочая тетрадь.

 Zvaigzne ABC                                                               

+

 

7.kl.

 И.Мисане.В.Павилане. История средних веков.

 И.Мисане.В.Павилане. История средних веков. Рабочая тетрадь.

 Zvaigzne ABC                                                               

 

+

 

8.kl.

Новая история. Под ред.А.Варскаване.

+

 

9.kl.

.Юрийс Фрейбергс. Новейшая история. ХХ век

Юрийс Фрейбергс. Новейшая история. ХХ век. Рабочая тетрадь.

Zvaigzne ABC                                                              

+

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

angļu valodā

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

3.kl.

Splash-1.Mācību grāmata.

Zvaigzne ABC                                                               

Splash-1. Darba burtnīca

ZvaigzneABC

 

+

 

4.KL.

Splash-2.

Splash-2. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC                      

                                    

+

 

5.kl.

Discoveries-1.Mācību grāmata. Discoveries -1. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC                                                               

Discoveries -1. Grammer

Zvaigzne ABC                                           

+

 

6.kl.

 

7.kl.

 

8.kl.

 

9.kl.

 Discoveries-2. Mācību grāmata.

 

 Discoveries-1.Mācību grāmata.

 

 Discoveries-1.Mācību grāmata.

 

 Look Ahead. Mācību grāmata.

+

 

+

 

+

 

+

 

 

   

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

krievu valodā un literatūrā

 

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

5.kl.

М.Гаврилина.Русский язык. 5 класс.

О. Филина. Страна читателей. 5 класс.

 

+

 

6.kl.

М.Гаврилина.Русский язык. 6 класс.

A.И. Гусев. Родная речь. 6 класс.

 

+

 

7.kl.

М.Гаврилина.Русский язык. 7 класс.

A.И. Гусев. Родная речь. 7 класс.

 

+

 

8.kl.

М.Гаврилина.Русский язык. 8 класс.

A.И. Гусев. Родная речь. 8 класс.

 

+

 

9.kl.

М.Гаврилина.Русский язык. 9 класс.

A.И. Гусев. Родная речь. 9 класс.

 

 

+

 

 Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

2. klasei

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

2.kl.

Э.Райт, Л.Широнина. День за днём.

Учебник русск. языка. Zvaigzne ABC.

Э.Райт, Л.Широнина. День за днём.

Рабочая тетрадь Zvaigzne ABC.

+

 

2. kl.

Э.Райт,Соцкова . День за днём.

Учебник для чтения, ознакомления с окруж. миром и развития речи.

Zvaigzne ABC

Э.Райт, Л.Широнина. День за днём.

Проверочные работы. Zvaigzne ABC

 

+

 

2.kl.

Я.Менцис . Математика 2 класс.

Zvaigzne ABC

 

+

 

2.kl.

Р.Арайс. Природоведение.

Zvaigzne ABC

Darba burtnīca

R.Arajs.  Dabaszinības

 

 

 

Iveta Grīnberga ,,Nāc mums līdzi!’’ 2. māc. gads

Darba burtnīca

Iveta Grīnberga ,,Nāc mums līdzi!’’ 2. māc. gads

Zvaigzne ABC

 

 

 

 

Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

3. klasei

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

3.kl.

 

 

3.kl.

Я.Менцис Математика

Zvaigzne ABC

 

Я.Менцис .Рабочая тетрадь по  математике

Zvaigzne ABC 

+

 

3.kl.

Э.Райт,С.Соцкова. Доброе дерево книга для чтения

Zvaigzne ABC

 

+

 

3.kl.

Э.Райт,Л.Широнина . Доброе дерево. учебник для русск. яз.

Zvaigzne ABC

Э.Райт,Л.Широнина . Доброе дерево. Рабочие тетради

Проверочные работы

+

 

3.kl.

Р.Арайс,В.Друлле,А.Миесниеце

Природоведение

Dabaszinību burtnīca (latviešu valodā)

 

 

3.kl.

R.Cimdiņa,A.Lanka,l.Krustkalna

Riti raiti, valodiņa .3. mācību gads

Zvaigzne ABC

 R.Cimdiņa,A.Lanka. Darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

 

 

 Mācību grāmatu  un darba burtnīcu saraksts

4.klasei

 

Klase

Mācību grāmatas nosaukums

Izsniedz

skola

Pērk

vecāki

 

М.Гаврилина.Русский язык

О. Филина. Страна читателей.

Mācību grāmata SIA

 

Я.Менцис. Математика. 4 класс.

Я.Менцис. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. Zvaigzne ABC 

                                               

Р.Арайс. Природоведение. Учебник. 4 класс

Zvaigzne ABC                                                    R.Arajs.Dabaszinības.4.klase.Darba burtnīca Zvaigzne ABC 

                                               

L.Grigule Mazākumtautību skola

Zvaigzne ABC                                                 

 L.Grigule Mazākumtautību skola

Zvaigzne ABC                                                  

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

Pārdaugava | Gramatas saraksts | Aktivitāte | Radošās tikšānas | Plāns | Mācību grāmatas | Lasītāju konf.2004. | IT bibliotēka

 

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ