Getliņi EKO 7.B

Pārdaugava
atpakaļ

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Iepazīsti Latvijas uzņēmumus!”

Mācību ekskursija

Getliņi EKO

Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

19.11.2019

8:45 - 15:00

 

Ekskursijas vadītāji:

  • L. Bizūne

  • I. Mūrniece

Dalībnieki:

7.B klases skolēni - 21 skolēnus

 

Transports:  HANSABUSS

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis un uzdevumi: iepazīties ar uzņēmuma darba organizāciju, nozares pārstāvētām profesijām, karjeras iespējām, uzzināt kas ir nepieciešams, lai strādātu šajā uzņēmumā.
 


PROGRAMMA


Skolēni apmeklē SIA „Getliņi EKO” uzņēmumu, kas nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona “Getliņi” apsaimniekošanu Rīgas rajonā.

Pasākumā skolēni gūst priekšstatu par profesiju daudzveidību atkritumu apsaimniekošanā, pārstrādē, šķirošanā, noglabāšanā - inženieris, agronoms, loģistikas, energoefektivitātes speciālists, sadzīves atkritumu šķirotājs, iekārtu un sistēmu operators, elektriķis, lauksaimniecības darbinieks.

Lekcija par to, kā no sadzīves atkritumiem tiek iegūta gāze, no kuras tiek ražota un pārdotā elektrība, kā energobloka saražotais siltums tiek izmantots “Getliņi EKO” siltumnīcu apsildei, nodrošinot ideālu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai gada aukstajos mēnešos.

Skolēniem ir iespēja uzzināt par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma infrastruktūrā un speciālistiem, kas strādā ar šīm tehnoloģijām un nodrošina gāzes ieguvi, energobloka darbību un Getliņu energoapgādi.

Ekskursijas laikā SIA „Getliņi EKO” skolēni iepazīst darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, un katra speciālista nozīmīgumu un nepieciešamību uzņēmumā, kā arī saņem atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

 

 Atbildīgā persona: Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PKK I.Mūrniece

   14.11.2019

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ