English
Kokapstrāde
Muzeja pasaulē
Jaunais ķīmiķis
Jaunais pētnieks
Matemātika ar dator.
Latviešu valoda
Roboti skolā
Ādas māksl.
Vācu valoda
Dzimta valoda

RobotikaPielikums

FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS  

2017./2018. M.G.

Atbildīga persona: Tatjana Moisejeva - direktora vietniece izglītības jomā

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds

Fakultatīvas nodarbības

   
Renge L.J. English 2
Valērijs Fiļins Kokapstrādē un metālapstādē 4
       
Tatjana Petrosjana

Jaunais pētnieks un Jaunais ķīmiķis

 
Sergejs Mazurs

Muzeja pedagoģija

 
Lazareva Lidija Matemātika un dzimta valoda ar datoriem

 

 

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Pēdējās izmaiņas   20.09.2017

Counter CO.KZ