atpakaļ
English 8-9
English 1-2
Kokapstrāde
Matemātika ar dator.
Dabas pētnieks
Jaunais pētnieks
Roboti skolā
Arhīvs

RobotikaPielikums

FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS  

2017./2018. M.G.

Atbildīga persona: Tatjana Moisejeva - direktora vietniece izglītības jomā

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds

Fakultatīvas nodarbības

   
Renge L.J. English 8.-9. kl. 2
Sokols A.A. English 1.-2.-3. kl.   3
Valērijs Fiļins Kokapstrādē un metālapstādē 4
Lazareva Lidija Matemātika un dzimta valoda ar datoriem

 

1
Tatjana Petrosjana Jaunais pētnieks un Jaunais ķīmiķis 1
Žanna Doroščonoka Dabas pētnieks   1
Sergejs Mazurs

Muzeja pedagoģija

 

 

 

 

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Pēdējās izmaiņas   27.11.2017

Counter CO.KZ