atpakaļ
Dalībnieki
Komisijas locekli
Visiem
1.pakāpe
2.pakāpe
At.modelis
prezentacija

 

 

 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

КАТЕГОРИИ

Уважаемые коллеги!

На этой странице размещены все материалы и  информация, которые могут быть Вам полезны при подготовке документов к аттестации, в рамках Европейского проекта на получение категории профессионализма педагога.

ES fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”

1.2.2.1.5.apakšaktivitāte

 

Projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001

 

2010.gada janvāris

Pārdaugava | Dokumenti | ПЕДСОВЕТЫ | Ped.kvalitātes 2010 | Мероприятия | Выступления вне... | Курсы, семинары | Открытые уроки | Noteikumi Nr.71 | Оплата труда 2007 | Оснащ. кабинетов

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ