Dažādu materiālu apstrāde

"RITUMS"

PROGRAMMA

 Mācību saturs, plānojums

Dažādu materiālu apstrāde – „RITUMS”

Mūsdienu dzīve uzstāda cilvēkiem dažādas prasības. Skola ir mācību iestāde, kura dod saviem absolventiem ne tikai izglītību, bet sagatavo reālai dzīvei. Tā piedāvā organizētas brīva laika pavadīšanas iespejas, kurās skolēns atrodas un īsteno dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Programmas īstenošanas mērķis:

Veicināt pastāvīgas, harmoniskas, radošas personības veidošanos un attīstību, kas apzinās savas intelektuālās, radošās spējas un izpauž tās praktiskās darbībā.

Programmas īstenošanas uzdevumi:

Radīt iespējas apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem un instrumentiem.

Sekmēt atbildīgas attieksmes veidošanos pret darbu, sevi un citiem.

Izkopt saskarsmes sadarbības prasmes.

 Veicināt skolēnos estētiskās gaumes veidošanos, radošo spēju apzināšanos.

Programmas īstenošanas plāns:

Programma tiek īstenota pa vairākiem apmācības gadiem.

Nodarbības notiek 5 stundas nedēļā.

Nodarbībās piedalās skolēni 2.- 5. klasei.

Nodarbības metodika:

Katru gadu tiek apgūti jauni materiāli, kā arī praktiskais darbs ar tiem.

Tiek plānotas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, kurās iepazīstas ar dažādiem materiāliem un radošo, praktisko darbu ar tiem, ka arī tiek apgūta pieredze telpu un izstāžu noformēšanā.

Nodarbībās tiek izmantotas praktiskā darba, meklejumdarbības, lekcijas, kā arī grupu darbu metodes.

Programmas īstenošanai nepieciešami arī dažādi uzskates materiāli, paraugi, žurnāli.

 

Programmas īstenošanas rezultāti:

Skolēni spēj radoši un praktiski izpildīt darbus dažādās tehnikās, izmantojot zināmos materiālus.

Skoleni spēj savstarpēji darboties, realizējot kopīgus projektus (piem. noformejot skolu svētkiem).

Skolēni apzinās savas intelektuālās, radošās spējas un intereses, kuras izmantot turpmakajā dzīvē.

               Tematiskais plāns

Nr.p.k.

Tēmas nosaukums

Stundu skaits

 

 

Teorija

Prakse

Kopā

1

Darbs ar papīru:

Kompozīciju veidošana; Krāsu saskaņošana; Faktūra; Vitrāža

1

24

25

2

Dabas materialu kompozīcija:

Karkasu ģipsēšana:

Sauso augu kompozīcijas;

Gobolēni;

Vainagi;

Virtenes

1

27

28

3

Instalacijas:

Telpiskie objekti;

Objekti plaknē;

Krāsa un forma;

Dažādu materialu izmantošana;

1

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Svetki - skolas noformēšana:

Skolotajdiena;

11.nov., Lāčplēša diena

18.nov.

Ziemassvētki;

Valentīndiena;

Lieldienas u.c.

1

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Filcēšana:

1

19

20

 

Filcēšanas pamati;

 

 

 

 

Materialu saskaņošana;

 

 

 

6

Tekstilkompozīcija:

 

20

21

 

Kompozīcijas pamati;

1

 

 

 

Krāsu mācība;

 

 

 

 

Stilizācija;

 

 

 

 

Materialu saskanošana;

 

 

 

7

Tekstiltehniku sintēze:

1

27

28

 

Rokdarbu tehnikas;

 

 

 

 

Materialu saskaņošana;

 

 

 

 

Radošie darbi;

 

 

 

8

 

 

Dažādi materiāli:

Stikls, metals, plastmasa, mikla,

koks, akmens, matrica u.c.

1

26

 

 

27

 

 

 

 

 

Kopā:

8

192

200

 

Nr.

Mācību saturs, stundu tematiskais plānojums, stundu skaits.

Paredzamais rezultāts (zināšanas, prasmes, praktiskais lietojums)

Mācību

līdzekļi

Starppriekšmetu

saikne

Stundu skaits

 

 

Jāzina

 

Jāprot

 

Teorija

Prakse

Kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Darbs ar papīru:

Papīra veidi,

izmantošanas

iespējas.

Krāsu mācību

pamati.

Radoši, praktiski

Žurnāli,

Vizuālā māksla,

ģeogrāfija.

 

 

 

1

24

25

 

kompozīciju veidošana, krāsu saskaņošana

faktūras, lielformātu kompozīcijas, vitrāžas.

atrādāt ar dažāda

veida papīru.

grāmatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dabas materiālu kompozīcijas:

Kas ir dabas

materiāli un kā

tos izmantot.

 

 

Radoši un

praktiski veidot

darbus izmantojot

dažādus

Dabas materiālus. 

Paraugi,

Dabaszinības,

1

27

28

 

sauso augu kompozīcija, gobelēni, vainagi,

fotogrāfijas,

bioloģija

 

 

 

 

virtenes, karkasu krāsošana

žurnāli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Instalācijas:

telpisks objekts, objekti plaknē,

dažādu materiālu izmantošana, krāsa un

forma.

Kā veidot

Realizēt savas

idejas praktiski

izmantojot

dažādus

materiālus.

Paraugi,

fotogrāfijas,

žurnāli.

 

 

Vizuālā māksla,

1

28

29

 

objektus, kā

bioloģija

 

 

 

 

strādāt ar

 

 

 

 

 

dažādiem

 

 

 

 

 

materiāliem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Svētki - skolas noformēšana:

Dažādu svētku

Radoši noformēt

Paraugi,

Vēsture,

1

21

22

 

skolotāu diena,

tradīcijas.

telpu attiecīgiem

fotogrāfijas,

literatūra,

 

 

 

 

11.novembris - Lāčplēša diena

 

svētkiem.

žurnāli,

Bioloģija.

 

 

 

 

18.novembris - Latvijas Republikas

 

 

grāmatas

 

 

 

 

 

proklamēšanas diena,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemassvētki,

 

 

 

 

 

 

 

 

14.februāris - Valentīna diena,

 

 

 

 

 

 

 

 

8.marts - sieviešu diena

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieldienas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mātes diena

 

 

 

 

 

 

 

 

un citi svētki.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Filcēšana:

Materiāla sagatavošana, tehnikas apgūšana,

Izstrādājuma rotāšana, izstrādājuma

Lietošana un kopšana

 

 

Kādi ir nepieciešamie

materiāli filcēšana un darbības kārtība

 

Izmantot zināšana un taisīt oriģinālus, radošus darbus

 

Fotogrāfijas,

žurnāli

 

Dabaszinības,

vēsture

 

1

 

19

 

20

6

Tekstilkompozīcija:

kompozīcijas pamati, krāsu mācība,

stilizācija, materiālu saskaņošana.

 

 

Kompozīcijas

Izmantot

Paraugi,

Bioloģija,

1

20

21

 

pamatus,

zināšanas

fotogrāfijas,

ķīmija.

 

 

 

 

krāsu mācības

praksē veidojot

žurnāli,

 

 

 

 

 

pamatus.

kompozīcijas

grāmatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tekstiltehniku sintēze:

rokdarbu tehnikas, materiālu saskaņošana,

radošie darbi.

 

Ka ir dažādas

Strādāt dažādus

Paraugi,

Bioloģija,

1

27

28

 

rokdarbu

rokdarbus.

fotogrāfijas,

ķīmija,

 

 

 

 

tehnikas un tās

 

žurnāli,

vēsture.

 

 

 

 

var kombinēt.

 

grāmatas.

 

 

 

 

8

Dažādi materiāli:

stikls, metāls, plastmasa, mīkla, porolons,

Koks un citi materiāli.

 

Kā izmantot

Radoši strādāt

Paraugi,

Ķīmija

1

26

27

 

dažādus

ar dažādiem

fotogrāfijas,

 

 

 

 

 

materiālus

materiāliem

žurnāli,

 

 

 

 

 

 

 

grāmatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

8

192

200

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ