Pārdaugava
Karjera 2017/2020

Teležurnālistika -1BK
Žurnālistika- Baltkom
Seminārs 4.ABC kl.

SEMINĀRI

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Iveta Mūrniece