Pârdaugava
ESF 2017/2020

Seminârs 4.ABC kl.

 

SEMINÂRI

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001