Pārdaugava
Karjera 2017/2021

Karjera 2020

Seminārs 9.AB 2018
Tikš. ar Olaines MTK
Teležurnālistika -1BK
Žurnālistika- Baltkom
Seminārs 4.ABC kl.

SEMINĀRI

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2021

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbildīgā persona "Pārdaugavā" - Marija Čerepenko, Iveta Mūrniece, L. Grišina