Pārdaugava
Ādažu Čipsu raž.
Tūrisma tehn.2017

ESF 2017/2020

 

 

 

 

EKSKURSIJAS

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001