Pārdaugava
Gudrais plastilīns
Rotu darbn.02.2018
Aptaujas 29.11.2017
Sīrups 2017 - 9.kl.

Karjera 2017/2020

 

 

AKTIVITĀTE

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Iveta Mūrniece