Pārdaugava
„Aizraujošā zinātne”
Gudrais plastilīns
Rotu darbn.02.2018
Aptaujas 29.11.2017
Sīrups 2017 - 9.kl.Auto/moto 2018„Aizraujošā zinātne”Ilustratora profesija

20.03.2018
20.02.2018

Karjera 2017/2020

 

 

AKTIVITĀTE

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbildīgā persona "Pārdaugavā" - Iveta Mūrniece