20.02.2018

Pārdaugava
atpakaļ

20.02.2018.g.

205.kab.

 Karjeras attīstības atbalsta pasākums

"Mācīšanās slēptie faktori-tiešie un netiešie mērķi"

 

Dalībnieki no Rīgas Pārdaugavas pamatskola: 5.B, 6.A

 

Atbildīgā persona: I. Mūrniece

Lektore: Oksana Čerkova, Ilze Apše - direktore, Interešu izglītības iestāde "Zaimes Kalve"

 

   
Mērķis un uzdevumi:

Paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties, lai paplašinātu savas dažādās kompetences veiksmīgākai karjeras izvēlei.

  1. Veicināt skolēna izpratni par mācību un izvēles nozīmi nākotnes profesijā;

  2. Palīdzēt rast iekšēju, personīgu motivāciju mācīties, saistot to ar veiksmīgas karjeras veidošanu.

     

Lekcija - diskusija par to kādēļ jāmācās.

Tās laikā jaunieši dalās pārdomās par to, kādēļ ir nepieciešamas zināšanas.
Praktiskais vingrinājums - no kā sastāv dzīves mērķi, kā var sasniegt izvirzītos mērķus.
Praktiskais vingrinājums - kas ir jādara, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus, kas ietekmē lēmumus nākotnes profesijas izvēlē.
Praktiski ieteikumi kā motivēt sevi rīkoties, mācīties un iegūt savu sapņu profesiju.
Cilvēku motīvi un stimuli darbības veikšanā. Motivācijas celšana.

 

 

12.04.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ