„Aizraujošā zinātne” 3-4

PārdaugavaKarjera 2017/2020

Ekskursijas karjera

atpakaļ

 

 

23.04.2018.g.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Aizraujošā zinātne”

 Dalībnieki no Rīgas Pārdaugavas pamatskola - 3.-4.kl. - 112. kab.

Atb. personas: I. Mūrniece, klases audz.


9.50-10.30 - 4.c
10.40-11.20 - 3.b
11.40-12.20 -3.c, 4.b
12.30-13.10 - 4.a
13.20-14.00- 3.a
Mērķis un uzdevumi:

  • Aktualizēt ķīmijas un fizikas nozīmi mūsu ikdienā un parādīt kādās jomās izmanto ķīmiju un fiziku.

  • Veicināt skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, iepazīstot ķīmijas, fizikas u.c. dabaszinātņu profesijas un to iespējas nodarbinātības jomā.

    Nodarbības gaitā skolēni izzinās, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, kur tās var apgūt, kam pievērst uzmanību, mācoties skolā fiziku, ķīmiju, dabaszinības, kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt. Skolēni, piedaloties praktisko darbnīcu eksperimentu veikšanā, uzzinās, kur dabaszinātņu jomā apgūto izmanto ikdienā, kā arī rūpniecībā, medicīnā, pārtikas ražošanā un dažādos uzņēmumos. Interaktīvā nodarbībā vadītāji kopā ar dalībniekiem veiks eksperimentus un zinātniskus trikus, ļaujot skolēniem zinātni ieraudzīt pavisam jaunā gaismā un saprast, ka tam, ko es šobrīd mācos skolā ir saistība ar iespējamo nākotnes profesiju.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

 

18.04.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ