Ilustratora profesija

PārdaugavaKarjera 2017/2020

Ekskursijas karjera

atpakaļ

 

 

10.05.2018.g.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Iepazīsti savas spējas! Gūsti pieredzi”

Izzini ILUSTRATORA un MĀKSLINIEKA profesiju!

 

no 9:00 līdz 11:20

 Darbnīcas vadītājs: ________________________________


 

9:00 - 9:40 - 2.C

9:50 - 10:30 - 2.A

10:40 - 11: 20 - 2.B


Вы когда-нибудь создавали произведения искусства из песка? 
В школу "Pārdaugava" приехала замечательная художница, которая не только творит сама, но и учит других.
Люди привыкли, что работа должна приносить материальное удовлетворение, забыв о поэзии и музыке, живописи и науке. Мы давно не заглядывали в потайные сокровищницы нашей души! А ТАМ!!!
Чтобы понять свое предназначение, просто необходимо встречаться с глубоко культурными, настоящими людьми, только тогда жизнm засверкает всеми цветами радуги!
Нам повезло! Ученики 2-х классов попробовали нарисовать замки из песка! И у них получилось!

Mērķis un uzdevumi:

 • veicināt skolēnu interesi par ar mākslu saistītām profesijām;

 • nodrošināt gūt darbības pieredzi;

 • palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus;

 • izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes.

  Izzini ILUSTRATORA un MĀKSLINIEKA profesiju!

  Attīstoties interneta videi, ilustratora un mākslinieka profesija kļūst aizvien pieprasītāka.

  Nodarbības vadītāji sniegs ieskatu ilustratora un mākslinieka ikdienā ar mērķi veicināt bērnu interesi par šo profesiju jau skolas laikā.

  Lai iepazītu ilustratora un mākslinieka profesijas dažādību un papildus attīstītu sīko pirkstu motoriku, darbošanās laikā palīgā ņemsim eko krāsainās smiltis un graudus.

  Profesijas demonstrācijas brīdī ilustrators un mākslinieks dod iespēju bērniem apgūt dažādas prasmes: ieklausīties, sadarboties, radoši domāt, veidot, patstāvīgi strādāt, uzticēties sev, veicināt iztēli. Kā arī apgūt jaunas zināšanas: materiālu un tehnoloģiju mācībā, kompozīcijā, krāsu pamatu mācībās. Līdzdarbojoties profesijas speciālistam, bērni radīs darbiņus, kuri paliks tiem par piemiņu. Lai iedrošinātu bērnus būt radošiem, tie var prezentēt izveidoto mākslas darbu.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

 

Dalībnieki no Rīgas Pārdaugavas pamatskola - 2.A, 2.B, 2.C kl.skolēni - 214. kab.

Atbildīgais par pasākumu: Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PKK Iveta Mūrniece, klases audzinātājas

 

 

21.05.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ