„Aizraujošā zinātne”

Pārdaugava

Karjera 2017/2020

Ekskursijas karjera

atpakaļ

 

 

08.05.2018.g.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Aizraujošā zinātne”

FIZIKA

 

no 12:30 līdz 14:00

Dalībnieki no Rīgas Pārdaugavas pamatskola - 6.A, 6.B kl.skolēni - 112. kab.

Atbildīgais par pasākumu: Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PKK Iveta Mūrniece, dabaszinību un ķīmijas skolotāja Tatjana Petrosjana

 

6.A - 12:30

6.B - 13:20Mērķis un uzdevumi:

  • veicināt izpratni par inženierzinātņu jomu,

  • radīt interesi par kustības inženieriju; attīstīt savu tehnisko intuīciju un rokdarbu prasmes, kā arī papildināt savas zināšanas mehānikas jomā.


    Kas ir inženieris? Kāpēc studēt inženierzinātnes? Skolēniem tiek piedāvāta iespēja ar RTU pasniedzēju pievērsties kustības inženierijas jautājumiem, kā arī veikt praktiskus pētnieciskus darbus, kas veicina izpratni par nozari un iespējām, kā tā īstenojama Latvijas ražotnēs.

    Nodarbība paredzēta, lai veidotu intuitīvu izpratni par kustību un mehānismiem.

    Nodarbības laikā skolēni konstruē dažādus sakabes mehānismu (linkage) maketus. Sakabe sastāv no stingriem, kustīgi savienotiem, posmiem. Maketu posmi tiek izgatavoti no kartona, un posmi savā starpā tiek kustīgi savienoti ar saspraudēm.

 

08.04.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ