„Aizraujošā zinātne”

Pārdaugava
Karjera 2017/2020

atpakaļ

 

15.05.2018.g.

 

9.00-10.30

„Aizraujošā zinātne”

 Karjeras attīstības atbalsta pasākums

 

Darbnīcas vadītāja:

Inese Mieriņa -  Dr. chem., vadošā pētniece - Rīgas Tehniskā Universitāte - Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

 

Atbildīgais par pasākumu: Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PKK Iveta Mūrniece, ķīmijas skolotāja Tatjana Petrosjana.


Augu eļļas: no pārtikas līdz ķīmiskajai rūpniecībai.

Vieta: 112.kabinets

9.B - 9.00-9.40

9.A - 9.50-10.30


Mērķis un uzdevumi:

veicināt izpratni par ķīmijas nozari, sekmēt un radīt interesi par pārtikas un ķīmisko rūpniecību un ar to saistītām profesijām.


Nodarbībā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādiem ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas aspektiem un tās nozīmi ikdienā, tiks sniegta informācija par nozarēm, kur nepieciešamas zināšanas organiskajā ķīmijā.

Profesijas, kas saistītas ar nozari:

Ķīmiķis Organisko vielu ķīmiķis Pārtikas ĶĪMIĶIS Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS

Iepazīstināšana ar Rīgas Tehniskās universitātes Materialzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, tai skaitā studiju iespējām. Iepazīstināšana ar ķīmiķa, ķīmiķa-tehnologa darba iespējām.

Lekcija par augu eļļām. To iegūšana un ķīmiskais sastāvs. To pielietojuma iespējas sākot no pārtikas un beidzot ar ķīmisko rūpniecību.

Eksperimenti, kas ietver sevī augu eļļu fizikālās īpašības un ķīmiskās īpašības.Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.
 

 

13.11.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ