Profesija 2018

Pārdaugava
Karjera 2017/2021

atpakaļ

 

Pievienoties grupai

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

23.11.2018.g.

9:50 – 12:20

Profesiju virpulī atrast savējo

Dalībnieki:4.A,B,C klašu skolēni

 

SIA ”Points of You” valdes priekšsēdētāja Jolanta Priede

Atb. persona: L. Grišina

 

Mērķis un uzd.:

Izpratnes veidošana par profesijas izvēli.

Ar dažādām metodēm veidot skolēnos izpratni par profesijas izvēli.

 

 

Dalībnieki:

  • 4.a klase – 25 skolēni

  • 4.b klase – 26 skolēni

  •  4.c klase – 17 skolēni

 

Summa: 220.00 eiro

 

Nodarbību ilgums: 2 st. 30 min.

 

Pasākuma apraksts:

 

Caur multfilmu tēliem tika veidota skolēnu izpratne par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, baltoties uz spējām un prasmēm.

  1. Nodarbības laikā katrs skolēns piedalījās dažādu profesiju ģenerēšanā, balstoties uz attēliem, kuros bija attēloti animācijas filmas varonis, darbinot savu asociatīvo domāšanu. Visas uzskaitītās profesijas tiks piefiksētas, tālākai apstrādei.

  2. Radošajā darbnīcā katrs skolēns iesaistījās animācijas filmas varoņa spēju, prasmju, zināšanu un rakstura uzskaitījuma un apraksta veidošanā. Skolēni kopīgi vienojās par profesijām, kas nav piemērotas un pa vienam attēlam ņēma nost.

  3. Skolēns tika iesaistīti diskusijā par to, kāpēc vispār nepieciešams strādāt, kur un kā tēls tērēs nopelnīto naudu. Tika skaidrots par lēmuma pieņemšanas procesu un to, ka jāpieņem lēmums ir pašiem, nevis jāļauj to izdarīt citiem.

  4. Refleksija. Katrs skolēns sniedza atgriezenisko saiti, atbildot uz jautājumu: “Ko es sapratu  no šīs nodarbības?”

 

 

16.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ