Karjeras kompas

Pārdaugava
Karjera 2017/2020

atpakaļ

 

Pievienoties grupai

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Iegriez savu karjeras kompasu!”
 

05.02.2019.g.

9.50-13.10


Rīgas Pārdaugavas pamatskola, Bibliotēka
 

Dalībnieki: 5.-6. klašu skolēni

V. Šamanova

6.B

9.50 -10.30

L. Renge

5.C

10.40 - 11.20

Z. Semjonova

6.A

11.35 - 12.15

I. Mūrniece

5.A

12.30 - 13.10

   

Agita Šmitiņa - Dr.sc.admin, Mg.Psych- psiholoģe, karjeras konsultante, grupu trenere un lektore - nodarbību vada.
Atb. persona: Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PKK Iveta Mūrniece

Nodarbību ilgums: 1 st.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Mērķis un uzdevumi: Rosināt skolēnu interesi par profesiju daudzveidību un to saturu; veidot skolēnos izpratni par profesijas izvēli; veicināt skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām.

 


 

PROGRAMMAPersonīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par sevis izzināšanu, pašapziņas stiprināšanu, savu stipro un vājo pušu ieraudzīšanu, personīgas pieredzes paplašināšanu un nākotnes iespēju apzināšanos ar atbilžu noformulēšanu uz jautājumiem “Kas es esmu?”, “Ko es vēlos?”, “Kā es to varu dabūt?”, “Ko es spēju?”, “Kas es gribu kļūt?”.

Atraktīvā veidā tiek veicināta skolēnu izpratne par profesiju daudzveidību, to saistību ar konkrētām spējām, prasmēm un zināšanām. Caur spēlēm un radošiem uzdevumiem skolēni apkopo savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes profesijas izvēlē. Nodarbībā tiek izmantota metodika “Tava Profesija”, kas aizraujošā veidā iepazīstina skolēnus ar profesiju pasauli.


Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 

 

 

06.02.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ