Latvijas meži 2019

Pārdaugava
Karjera 2017/2020

atpakaļ

 

 

Pievienoties grupai

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

 

 

LATVIJAS MEŽI

izstāde „KOKS”

22.02.2019.g.

9.50 – 10.50

Daībnieki: 2.B kl. skolēnu grupa

Atb. persona: Larisa Keiča
 

.


Programma

 

Vides izglītības ietvaros Rīgas Pārdaugavas pamatskolas 2.B klase š.g. 22.februārī devās uz Kokrūpniecības Federācijas asociāciju "Latvijas Koks". Esam iepazīstināti ar koka augšanas ceļu no iestādīšanas brīža līdz pat kokmateriālu un produkcijas ražošanai. Tika demonstrēts un izmēģināts koku stādīšanas rīks un bērniem tika dota iespēja pašiem praktiski izmēģināt koku stādīšanu. Esam uzzinājuši, ka viena nozāgēta koka vietā jāiestāda divi koki, lai saglabātu mežus un audzes. Pēc gida stāstītā, Latvijā tas tiek arī darīts. Esam uzzinājuši kokapstrādes pielietojuma dažādību, izgatavojot gan zāles, gan audumus, gan garšvielas, gan arī ēkas, mēbeles un citus koka izstrādājumus. Latvijā ražotus materiālus labprāt pērk arī ārzemēs, jo tiem esot laba kvalitāte. Pēc gida stāstījuma nobeigumā bērniem bija iespēja piedalīties viktorīnā, kurā, atbildot pareizi uz jautājumiem par dzirdēto, bija iespēja saņemt pārsteiguma dāvanas, kā arī paspēlēt spēles, ražotas no koka materiāliem. Pēc ekskursijā redzētā bērniem tika parādīts, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi un saudzēt dabas resursus. Skolēniem ekskursija ļoti patika. Izsakam pateicību skolas administrācijai, koordinatorei Lienei Grišinai, asociācijas "Latvijas koks" gidam par iespēju tuvāk iepazīties ar ražotni.


 


Atbildīgais par pasākumu: Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PKK Liene Grišina
 

 

 

01.03.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ