Pārdaugava
Karjera 2017/2020

Latv.radio Baltkom
Ādažu čipsu raž.17
Rīgas Tūrisma tehn.
Iecava 22.09.2017

Saeim-29.09.2017-8
Saeim-29.09.2017-9

EKSKURSIJAS

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Iveta Mūrniece