Ekskursijas

Pārdaugava
Latv.Radio BALTKOM
Ādažu Čipsu raž.
Tūrisma tehn.2017Karjera 2017/2022
Karjera 2017/2022

Getliņi EKO 2A

Finanšu lab.8.A

Rīgas satiksme 2019

Metāla konstr.firma

Rūjienas saldējums
Konfelādes ražotne
Rāmkalnu sukāžu raž.
Ceptuve "Lāči"
Latvijas dzelzceļš
Rest-s Mc Donalds
Latv.radio Baltkom
Ādažu čipsu raž.17
Rīgas Tūrisma tehn.
Iecava 22.09.2017

Saeim-29.09.2017-8
Saeim-29.09.2017-9

EKSKURSIJAS

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2021

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbildīgā persona "Pārdaugavā" - Marija Čerepenko, Iveta Mūrniece, L. Grišina