Pārdaugava
ESF 2017/2020

Ādažu čipsu raž.17
Rīgas Tūrisma tehn.
Iecava 22.09.2017

EKSKURSIJAS

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001