ESF 2017/202021.09.201720.09.2017

KONFERENCES, SEMINÂRI

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2020

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001