Karjera 2017/2021

11.12.2017. Sanāks.

21.09.2017

20.09.2017

KONFERENCES, SEMINĀRI

LATVIJAS ESF PROJEKTS 2017/2021

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbildīga persona "Pārdaugavā" -  Marija Čerepenko,  Iveta Mūrniece, L. Grišina