Izglītības iest.
Profesija
Ražošana
Medicīna
Ekoloģija
Bankas
Muzeji
Pakalpojums
IT-resursi
Karjeras vajadzības

Karjeras nedeēļa 2016
Karjeras nedēļa 2015
Karjeras nedēļa 2014
Karjeras nedēļa 2013

Projekts pdps 15/16
Projekts pdps 14/15
Projekts pdps 13/14
Projekts pdps 12/13
Projekts pdps 11/12
Projekts pdps 10/11

Projekts pdps 09/10
Projekts pdps 09/10

Projekt 2007/2008

Tehn.centrs 2015
Tehn.cenrts 2014
Tehn.cenrts 2012