„Projekts tiek īstenots ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par šī materiāla saturu atbild biedrība „Eiropas minoritātes – Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle”  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

"МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ"

4-5 октября. 26 - 29 октября 2010

Biedrība „Eiropas minoritātes – Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle” sadarbībā ar Rīgas 25.vidusskolu, Rīgas 54. vidusskolu, Rīgas 80. vidusskolu,  Rīgas 94. vidusskolu, Rīgas Lastādijas internatvidusskolu, Rīgas Pārdaugavas pamatskolu un Rīgas Purvciema vidusskolu 2010.gada septembrī – novembrī īsteno projektu „Starpkultūru dialogs skolu darbībā”. Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda un LR Tieslietu ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Projekta „Starpkultūru dialogs skolu darbībā” vispārējais mērķis ir attīstīt  starpkultūru dialogu starp mazākumtautību un sabiedrības vairākuma pārstāvjiem un veicināt efektīvu pasākumu veidošanu starpkultūru dialoga jomā skolu un starp skolu līmenī. 

 

Projekta mērķa grupu veido 28 skolotāji un 56 – 9-12 klašu skolēni no 7 Rīgas mazākumtautību un latviešu skolām.

 

Projekts tiek īstenots Rīgā.

 

 

Projekta ietvaros ir notikuši 2 semināriskolēniem „Kas ir starpkultūru dialogs?” Semināri norisinājās 2010.g. 04. un 05. oktobrī Rīgā, viesnīcā „Skanste”. Katrā seminārā piedalījās 28 skolēni no 7 Rīgas partnerskolām. Semināru laikā tika:

-        veicināta dalībnieku interese par starpkultūru dialogu un izglītību, izmantojot neformālās izglītības pieejas un principus;

-        attīstīta skolēnu izpratne par starpkultūru dialogu un saistītiem jautājumiem, t.i. kultūras, kultūras identitātes, iecietībasu.c. jautājumu būtību, kā arī apzinātas un veicinātas tā attīstīšanas iespējas Latvijas multikultūru sabiedrībā;

-          veicināta tādu pasākumu ieviešana skolās, kas ir vērsti uz starpkultūru dialoga veicināšanu;

-          veicinātas dalībnieku atbildības, solidaritātes un iecietības izjūtas pret citu kultūru pārstāvjiem.

 

No 2010.g. 25. līdz 28. oktobrim viesnīcā „Skanste”, Rīgā norisinās skolotāju apmācību kurss „Starpkultūru dialogs darbībā”. Apmāčibu kursā piedalās 28 skolotāji no 7 Rīgas skolām. Apmācību kursa mērķi ir:

-          Veicināt skolotāju izpratni par starpkultūru izglītību un dialogu;

-          Attīstīt skolotāju iemaņas un prasmes darbam ar skolēniem starpkultūru dialoga jomā, veicinot iecietību un nediskrimināciju;

-          Sniegt informāciju un izglītot skolotājus par praktiskiem instrumentiem - metodēm, t.sk. neformālo izglītību, un to pielietošanas pamatprincipiem, strādājot ar tēmu audzināšanas stundu laikā un ārpus tām;

-          Sagatavot kompetentus starpkultūru dialoga idejas multiplikatorus, kas pēc kursa būtu spējīgi attīstīt starpkultūru dialogu gan savu skolu, gan arī starp skolu līmenī.

 

Papildus informāciju par projektu var iegūt pie projekt avadītājas N.Gudakovskas pa e-pastu : minoritates@apollo.lv

 

Рижскую школу "Pārdaugava" представляют:

„Projekts tiek īstenots ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par šī materiāla saturu atbild biedrība „Eiropas minoritātes – Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle

Последние изменения   04.09.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ