MS

Praktisko nodarbību cikls fizikā 

“Aizraujošā fizika”

7.-9.klasēm

Pirmdiena

8.15.-8.55

Vladimirs

Ņesterenko

210.kab.

STEM un vide

EIROPAS ESF PROJEKTS 2017/2020

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai iestādēs''

Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

Sadarbības partneris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Anna Silova

Pārdaugava atpakaļ APP

Nodarbību grafiks

Mācību saturs/

ārpusstundu

pasākumi

Pasākuma

nosaukums

Aktivitātes norise

(diena, laiks)

Pedagoga vārds, uzvārds

Aktivitātes norises vieta

Joma

MS

Praktisko nodarbību cikls dabaszinībās

“Ķīmija mūsu dzīvē”

(no pētījumiem līdz teorijai)

3.-5.klašu skolēniem ar vispārējiem sasniegumiem

 

Piektdiena

14.05-14.45

T. Petrosjana

112.kab.

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

5. klasēm

 

Pirmdiena

13.20-14.00

R. Azimov

214.kab

STEM un vide

Ārpusstundu

pasākumi

Radošā darbnīca

 

Pirmdiena

14.50-15.30

L. Bizūne

307.kab.

STEM un vide

Ārpusstundu

pasākumi

Muzikālā teātra izrāde

Otrdiena

Ceturtdiena

8.15-8.55

L. Ovsijenko

101.kab

Multidisciplinārā

Ārpusstundu

pasākumi

Interaktīvās spēles

“Literārā un mākslas Pārdaugava”

izveide un novadīšana

Ceturtdiena

13.20-14.00

D. Kņaze

304.kab.

Multidisciplinārā

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

2. klasēm

 

Ceturtdiena

8.15-8.55

N. Rutjana

401.kab.

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

3. klasēm

 

Pirmdiena

14.05-14.45

Ž. Doroščonoka

401.kab.

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

4. klasēm       

Pirmdiena

14.50-15.30

Ž. Doroščonoka

401.kab.

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

4. klasēm

 

Pirmdiena

14.50-15.30

R. Azimov

214.kab

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

6. klases           

Pirmdiena

14.05-14.45

R. Azimov

214.kab

STEM un vide

MS

Praktiskās nodarbības dabaszinībās

“Ķīmija mūsu dzīvē”

(no pētījumiem līdz teorijai)

6.-8.klašu skolēniem ar augstiem sasniegumiem

Pirmdiena

14.05-14.45

T. Petrosjana

112.kab.

STEM un vide

MS

Praktisko nodarbību cikls dabaszinībās

“Aizraujošā fizika”

4.-6.klasēm

Trešdiena

 

Vladimirs

Ņesterenko

210.kab.

STEM un vide

 

 

Pārdaugava | Kalēndars | Nodarbības | Saraksts | Gruppas | Konkursi | Media | Dokumenti | Pirkumi

   22.01.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ