EIROPAS ESF PROJEKTS 2017/2020

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai iestādēs''

Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 37

Sadarbības partneris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Ivita Freimane

Pārdaugava atpakaļ APP

Nodarbību grafiks

2020./2021.m.g.

 

Mācību saturs/

ārpusstundu

pasākumi

Pasākuma

nosaukums

Aktivitātes norise

(diena, laiks)

Pedagoga vārds, uzvārds

Aktivitātes norises vieta

Joma

           

2018./2019.m.g.

Mācību saturs/

ārpusstundu

pasākumi

Pasākuma

nosaukums

Aktivitātes norise

(diena, laiks)

Pedagoga vārds, uzvārds

Aktivitātes norises vieta

Joma

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

3. klasēm

Piektdiena

8.15-8.55

N. Rutjana

3.B

401.kab.

STEM un vide

 

Lidmodelisms

Pirmdiena

14:20 – 15:00

 

 

 

 

Lidmodelisms

Pirmdiena

15:10 – 15:50

 

 

 

 

Automodelisms

Ceturtdiena

13:40 – 14:20

 

 

 

 

Automodelisms

Ceturtdiena

14:30 – 15:10

 

 

 

 

Kuģu modelisms

Piektdiena

14:20 – 15:00

 

 

 

 

Kuģu modelisms

Piektdiena

15:10 – 15:50

 

 

 

MS

Praktisko nodarbību cikls dabaszinībās

“Ķīmija mūsu dzīvē”

(no pētījumiem līdz teorijai)

3.-5.klašu skolēniem ar vispārējiem sasniegumiem

 

Trešdiena

15:10 - 15:50

T. Petrosjana

112.kab.

STEM un vide

MS

Praktisko nodarbību cikls dabaszinībās

“Ķīmija mūsu dzīvē”

(no pētījumiem līdz teorijai)

6.-8.klašu skolēniem ar augstiem sasniegumiem

Piektdiena

14.05-14.45

T. Petrosjana

112.kab.

STEM un vide

Ārpusstundu

pasākumi

Slidošana

2.A klasēm

  O. Domaševska   Multidisciplinārā
   

Ceturtdiena

14:05-14:45

V. Šamanova 301. kab.  

2017./2018.m.g.

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Anna Silova

Mācību saturs/

ārpusstundu

pasākumi

Pasākuma

nosaukums

Aktivitātes norise

(diena, laiks)

Pedagoga vārds, uzvārds

Aktivitātes norises vieta

Joma

MS

Praktisko nodarbību cikls dabaszinībās

“Ķīmija mūsu dzīvē”

(no pētījumiem līdz teorijai)

3.-5.klašu skolēniem ar vispārējiem sasniegumiem

 

Piektdiena

14.05-14.45

T. Petrosjana

112.kab.

STEM un vide

MS

Praktisko nodarbību cikls dabaszinībās

“Ķīmija mūsu dzīvē”

(no pētījumiem līdz teorijai)

6.-8.klašu skolēniem ar augstiem sasniegumiem

Pirmdiena

14.05-14.45

T. Petrosjana

112.kab.

STEM un vide

Ārpusstundu

pasākumi

Radošā darbnīca

 

Pirmdiena

14.50-15.30

L. Bizūne

307.kab.

STEM un vide

Ārpusstundu

pasākumi

Muzikālā teātra izrāde

Otrdiena

Ceturtdiena

8.15-8.55

L. Ovsijenko

101.kab

Multidisciplinārā

Ārpusstundu

pasākumi

Interaktīvās spēles

“Literārā un mākslas Pārdaugava”

izveide un novadīšana

Ceturtdiena

13.20-14.00

D. Kņaze

304.kab.

Multidisciplinārā

MS

Praktisko nodarbību cikls dabaszinībās

“Aizraujošā fizika”

4.-6. klasēm

Pirmdiena

Otrdiena

14:05 - 14:45 

Vladimirs

Ņesterenko

210.kab.

STEM un vide

MS

Praktisko nodarbību cikls dabaszinībās

“Aizraujošā fizika”

9. klasēm

Pirmdiena

Otrdiena

14:05 - 14:45 

Vladimirs

Ņesterenko

210.kab.

STEM un vide

Ārpusstundu

pasākumi

Kinostudija

Otrdiena

Ceturtdiena

16:00 - 17:30

T. Šibajeva

402.kab.

Multidisciplinārā

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

2. klasēm

Ceturtdiena

8.15-8.55

N. Rutjana

401.kab.

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

3. klasēm

 

Pirmdiena

14.05-14.45

Ž. Doroščonoka

401.kab.

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

4. klasēm   

Pirmdiena

14.50-15.30

Ž. Doroščonoka

401.kab.

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

5. klasēm

 

Pirmdiena

13.20-14.00

R. Azimov

214.kab

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

4. klasēm

 

Pirmdiena

14.50-15.30

R. Azimov

214.kab

STEM un vide

MS

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

6. klases           

Pirmdiena

14.05-14.45

R. Azimov

214.kab

STEM un vide

Ārpusstundu

pasākumi

Slidošana

1. klasēm

Otrdiena

9:00

L. Keiča   Multidisciplinārā

 

 

Pārdaugava | Kalēndars | Nodarbības | Saraksts | Gruppas | Konkursi | Media | Dokumenti | Pirkumi

   03.09.2020

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ