EIROPAS ESF PROJEKTS 2017/2020

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai iestādēs''

DALĪBNIEKI - PEDAGOGI  

 

Rutjana Nadežda Doroščonoka Žanna Silova Anna Petrosjana Tatjana Ņesterenko Vladimirs
         
         
Bizūne Liena Grišina Liene Dzintra Kņaze Azimov Rasim Ovsijenko Ludmila
         
         
Šinkareva Irēna Moisejeva Tatjana   Ivans Šibajevs  
         
         
 

 

   03.09.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ