EIROPAS ESF PROJEKTS 2017/2020

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai iestādēs''

Pārdaugava atpakaļ

DALĪBNIEKI - PEDAGOGI  

 

Rutjana Nadežda Doroščonoka Žanna Silova Anna Petrosjana Tatjana Ņesterenko Vladimirs
         
         
Bizūne Liena Grišina Liene Koreļska Lita Azimov Rasim Ovsijenko Ludmila
         
         
Šinkareva Irēna Moisejeva Tatjana Hrapavicka Svetlana Semjonova Marina  
         
         
 

 

   14.01.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ