EIROPAS ESF PROJEKTS 2017/2020

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai iestādēs''

Pārdaugava atpakaļ

DALĪBNIEKI - PEDAGOGI - saraksts  

2020./2021.

 • Anna Medne

 • Irina Bortnoviča

 • Iveta Mūrniece

 • Jeļena Černakova

 • Liene Grišina

 • Ludmila Ovsijenko

 • Marina Semjonova

 • Nadežda Rutjana

 • Ņina Kondratjeva

 • Pāvels Birjukovs

 • Rita Gukova

 • Svetlana Dote

 • Tatjana Petrosjana

 • Valentīna Šamanova

 • Vera Faļko

 • Viktorija Kaškarova

 • Žanna Doroščonoka
   

2019./2020.

 

pirmdiena

otrdiena 

 

trešdiena

 

ceturtdiena 

 

piektdiena 

 

Rutjana Nadežda 

APP Stem 4.A 102 10:40

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

4.A, 4.B

102

8.15-8.55

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

2.A,

2.B,

2.C

102

8.15-8.55

APP Stem 4.A 102 9:00        

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

4.A, 4.B

 

13.20-14.00

APP Stem 4.A 102 9:00

Domaševska Olga

       

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

3.A, 3.B

 

8.15-8.55

                       

Petrosjana Tatjana

               

Praktisko nodarbību cikls dabas zinībās

5.-6.-7.-8.

kl.sk.

110

14:25 -15:05

       

Praktisko nodarbību cikls dabas zinībās

5.-6.-7.-8. kl.sk.

 

13:40 - 14.20

Koreļska Ļita

Praktisko nodarbības  ģeogrāfijā 

6.-7.- 8.

kl.sk.

 

bibl.

15:10-15.50                                
Tatjana Moisejeva Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā 2.A, 2.B 401 13:40 - 14:20                                

Birjukos Pāvels

       

Praktisko nodarbību cikls dabas zinībās

7. - 8.-9. kl.sk.

 

14.25-15:05

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

   

14.25 -15:05

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

5.A, 5.B

 

13.40-14.20

       

Doroščonoka Žanna

       

Pedagoga palīgs STEM 

6.A

 

9.50 - 10.30

Pedagoga palīgs STEM 

6.B

 

8.15 - 8.55

 

Pedagoga palīgs STEM  6.B   10.40-11.20

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

6.C

 

12.40 - 13.20

Pedagoga palīgs STEM  6.C   11.40 - 12.20 Pedagoga palīgs STEM  6.C   10.40 - 11.20

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

6.B

 

13.40-14.20

Pedagoga palīgs STEM 

6.A

 

9.00-9.50

 

   10.05.2021

 

 

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ