Pārdaugava atpakaļ

Septembris 2019
05.-06.-07.-08.2019

Pievienoties grupai

 

 

 

 

“Latvijas skolas soma”

06.09.2018

no plkst. 14.30 līdz  19.00

 

atklāšanas pasākums

"Arēna Rīga" (Skanstes iela 21, Rīga)

 

Atbildīga persona "Pārdaugavā" - Tatjana Moisejeva - moisejeva@pdps.lv

Dalībnieki:

 1. Marija Gusenkova - 8.B

 2. Karteļa Narinē - 9.A

 3. Jānis Vonda - 9.A

 4. Pavlovs Aleksejs

 5. Ivanovs Dāniels - 8.B

 6. Rizāka Diana - 9.B

 7. Jansone Kristīne - 9.B

 8. Aleksejeva Anna - 9.B

 9. Stabiņa Sofija - 8.B

  + 6000 skolēnu no visas Latvijas atklās inicatīvu "Latvijas skolas soma"
   

Apraksts:

Latvijas valsts simtgades iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas valsts simtgades programmas  projektiem, kas  sāks darboties ar 2018./2019. mācību gada septembri un aptvers vairāk kā 200 000 skolēnu no 1. – 12. klasei vispārējās un profesionālās izglītības mācību iestādēs visā Latvijā. Piešķirot noteiktu finansējumu, katram skolēnam mācību satura un procesa ietvaros tiks nodrošināta iespēja klātienē pieredzēt Latviju: apmeklēt izrādes, koncertus un izstādes, tikties ar iedvesmojošiem cilvēkiem un piedalīties nozīmīgu notikumu līdzveidošanā.

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” norisēs skolēni atklās sev Latvijas valstiskuma attīstības liecības, profesionālās mākslas un kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, Latvijas dabu, kultūrainavas, zinātnes sasniegumus un inovācijas, iepazīstot skatuves mākslu, dažādus mūzikas žanrus, dizainu, tēlotājmākslu, radošās industrijas un citas kultūras un mākslas izpausmes formas. Iniciatīva  ir lielākā valsts simtgades dāvana skolēniem, kas vienlaikus uzrunā arī viņu ģimenes un pedagogus, kā arī rada jaunas iespējas kultūras un mākslas profesionāļiem veidot augstas kvalitātes un saturiski nozīmīgus bērnu un jauniešu auditorijai domātus piedāvājumus.

Iniciatīvas atklāšanas pasākums plānots 2018.gada 6. septembrī, aicinot uz Rīgu sešus tūkstošus 5.- 9. klašu skolēnu pārstāvjus no visām Latvijas pašvaldībām proporcionāli kopējam skolēnu skaitam (precīzāka informācija sadaļā Mērķauditorija), lai ar vecumposmam atbilstošu augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pārdzīvojumu un iniciatīvas „Latvijas skolas soma” izzinošām aktivitātēm parādītu kultūras, mākslas, radošo industriju potenciālu, stāstītu Latvijas stāstu un rosinātu katra skolēna domas par savām nākotnes izvēlēm.

Pasākums jāveido, akcentējot iniciatīvas „Latvijas skolas soma” mērķus un saturiskos uzstādījumus, kas pieejami Latvijas valsts simtgades tīmekļa vietnē https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/ un balstoties uz Latvijas valsts simtgades svētku programmas mērķiem, uzdevumiem un galvenajiem vēstījumiem, kas pieejami tīmekļa vietnē https://lv100.lv/programma/.

Pasākuma konceptuālajā risinājumā ir jāiekļauj vēstījums par kultūras un mākslas izpausmes formu un norišu daudzveidību, kā arī kultūras lomu un nozīmi Latvijas valstiskuma vēsturē, mūsdienās un nākotnē, t.sk., parādot kultūru kā valstiskās piederības sajūtas veidotāju, pilsoniskās līdzdalības, nodarbinātības un valsts ekonomiskās izaugsmes potenciālu. Pasākumam jāpiedāvā iesaistes aktivitātes, kas sniedz reālu izziņas pieredzi.

 

Pasākuma programma jāveido divās daļās:

1) Informatīvu un izzinošu aktivitāšu kopums, kas sniedz ieskatu par projekta “Latvijas skolas soma” saturu skolēniem, kā arī piedāvā iespēju pedagogiem saņemt informāciju par esošajiem un turpmāk pieejamajiem projekta piedāvājumiem. Programmas sadaļā var paredzēt darbnīcas, interaktīvus un informatīvus stendus, fotosienas un citas norises un iesaistes aktivitātes atbilstoši plānotajai mērķauditorijai. Programmas norises laiks 2-3 stundas, nodrošinot aktivitāšu pieejamību un apmeklētāju plūsmas organizēšanu atbilstoši plānotajam skolēnu skaitam.

2) Mākslinieciski un tematiski vienota koncertprogramma/koncertuzvedums, kas veicina izpratni par kultūras norišu daudzveidību un pauž vēstījumu par kultūras klātesamību ikvienā mūsu dzīves aspektā.

Izteiksmes līdzekļi: Izstrādājot Pasākuma programmas piedāvājumu,  autori var izmantot dažādus izteiksmes līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus, mākslas žanru daudzveidību, pieaicinot dažādu jomu māksliniekus un speciālistus, lai emocionāli uzrunātu un ieinteresētu skolēnu auditoriju, nodrošinot plānotajai mērķauditorijai atbilstošu programmu.  Pasākuma programmā  jāiekļauj dažādas nozares un žanri, t.sk., laikmetīgās mākslas izpausmes, skaņu un gaismu tehnoloģijas utt. 

Sagatavojot piedāvājumu un izvēloties mākslinieciskos un tehniskos izteiksmes līdzekļus, jānodrošina Pasākuma stāsta nolasāmība, akcentējot iniciatīvas „Latvijas skolas soma” būtību, jāņem vērā norises vietas specifika, mērķauditorijas vajadzības un drošības apsvērumi, kā arī vispārējie ieteikumi vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai https://lv100.lv/iesaisties/ieteikumi-pasakumu-rikotajiem.

Piedāvājumā var iekļaut  iesaistošas un izzinošas aktivitātes spēles formātā par savas pašvaldības vērtību ieteikšanu, veltījumu sagatavošana savai pilsētai, novadam, Latvijai u.tml. Tāpat var izmantot konkrētā Pasākuma sagatavošanas un norises video dokumentēšanu, t.sk. aizskatuves un citu darbu organizēšanu kā vienu no demonstrējamajiem satura elementiem, kas iedvesmotu jauniešus, atklājot kultūras un mākslas daudzveidību un saikni ar citām profesijām un darbības jomām.

Pasākuma norises vieta:  Arēna Rīga , Skanstes iela 21. Rīga,

Norises laiks: 2018. gada 6. septembris no plkst. 13.00 līdz  19.00 (orientējoši). Koncertuzveduma ilgums jāplāno atbilstoši auditorijas uzmanības noturīgumam, bez pārtraukuma un nepārsniedzot 1,5 stundas.

Mērķauditorija: Plānotā Pasākuma mērķauditorija ir Latvijas izglītības iestāžu 5.- 9.klašu skolēni no visām Latvijas pašvaldībām. Pasākuma apmeklētāju skaits 6000, t.sk. skolēni un pavadošās personas atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Projektu pieteicēju ievērībai:

Pasākuma norises vietas telpu nomas izdevumu apmaksu nodrošinās Departaments, un projekta pieteicējam šie izdevumi nav jāparedz pasākuma tāmē.

Projekta iesniedzējam pieteikumā jāpiedāvā projekta pilna apjoma mākslinieciskais, tehniskais un organizatoriskais nodrošinājums,  atbilstoši piedāvātajai Pasākuma programmai un  norises vietai.

Projekta pieteicējam jānodrošina Pasākuma norise atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām. 

Sagatavojot Pasākuma programmas piedāvājumu, jāparedz iespēja Pasākuma 2.daļas  tiešraides un ieraksta iespēja.    

 

Papildinformācija: Līga Ribicka, tālr. 67037251, e-pasts: liga.ribicka@riga.lv.

 

 

 

   13.12.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ