Skolas padome

Pārdaugava
atpakaļ
Padome 2017./2018.
Padome 2016./2017.
Padome 2014./2015.
Padome 2012./2013.
Padome2010./2011.
Padome2009./2010.
Padome2007./2008.
Padome 2006./2007. Vecāku klase 2015
Vecāku klase 2012
Vecāku klase 2010
День родителей 2008

Письма родителям

SKOLAS padome
 
2019./2020 m.g.

Atbildīga persona: Tatjana Moisejeva

 
 

Klase

 

Vārds, uzvārds

Klases audzinātājs

Nr.tel.

1-А

Marina Kucajeva

Ņina Kondratjeva

29786472

1-В

Svetlana Ozoļiņa

Ludmila Ovsijenko

25543732

2-В

Jūlija Petrova

Žanna Doroščonoka

25969613

2-C

Karina Petroženko

Anastasija Gornaka

Rita Gukova

29693949

25335001

6-А

Irina Kreile

Mūrniece Iveta

22302151

6-В

Irina Puzinkeviča

Regina Vetruka 20074092

7-А

Veronika Jakovicka

Diana Vailule-Gžibovska

29815150

8-A

Veronika Jakovicka

Šamanova Valentīna

29815150

8-В

Irina Puzinkeviča

Tatjana Petrosjana 20074092

9-А

Natalja Kļova

Jeļena Černakova

26738743

Skolotāju pārstāvji

Tatjana Moisejeva

Irēna Šinkareva

Ivita Freimane

Valentīna  Šamanova

 

 

Skolēnu pārstāvji Alisa Buļjone

 

 

19.12.2019.g. 18:00 - 21:00

Programma:

1.     Ekskursija pa skolu.

 

Mērķi un uzdevumi:

 

*       Iepazīstināt ar kabinētu sistēmu.

*       Iepazīstināt ar klases telpu tehnisko aprīkojumu.

*       Iepazīstināt ar finanšu sastāvdaļu iegādei priekš skolas: mēbelēm, aprīkojumu, mācību līdzekļiem.

*       Demonstrēt pēdējos gados atjaunotos un remontētos klases: informātikas kab., Kinostudija, 112.kab., Mājturības kabinets meitenēm., Mājturības kabinets zēniem., Ķīmijas kab., 214.kab., 101.kab, speciāla pedagogu kabinets, psihologa kabinets, logopēda kabinets.

 

2.     Sarunāšana

 

*       Iepazīstināt skolas padomes pārstāvjus ar pirkumiem dažādās jomās: Erasmus+ projekts, APP projekts, valsts budžeta finanses, nomas finanses. un ctt.

*       Iepazīstināt ar skolu finansēšanu

*       Iepazīstināt ar skolas projeku aktivitātēm

*       Iepazīstināt ar sadarbības sistēmu ar vecākiem: E-Durio, E-klase, skolas mājas lapa www.pdps.lv , FaceBook, Watsap ...

*       Iepazīstināt ar skolas pasākumiem un tradīcijām

*       Iepazīstināt ar inovācijām skolas mācību programmā

*       Pārrunāt akreditācijas aktivitātes

*       Sagatavot pasākumu programmu, kas saistīta ar valsts un tautas svētku popularizēšanu.

 

3.     Diskusija:

 

*       Skolas sporta laukuma labiekārtošanas problēma

*       Pašvaldības loma skolas teritorijā remonta darbu finansēšanā

*       Sporta un aktu zāles remonts

*       Garderobes renovācija

*       Pusdienu finansēšana

*   Koku stādīšana dzīvžogus veidošanai apkārt skolas teritorijai

  • Mācekļu sasniegumi.

 


 

Родители!

 Вы думаете об образовании вашего ребёнка!

Не раздумывайте, берите быка за рога, выбирайте школу Пардаугава.

Здесь берут на вооружение новые технологии.

Здесь все условия для творчества:

(спорт, танцы, театр, музыка, проектирование...)

Это школа красивой осанки, здорового образа жизни.

Не ждите с моря погоды. Не упускайте шанс!

Выбирайте школу «Pārdaugava»!

(Станислав Шинкарёв)

 

 30.01.2020

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

 pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ