Izglītojamo vecāku...

Pārdaugava
atpakaļ
Septembris 2007.g.12.1 pants.Vecāku klase 2015
Vecāku klase 2012
Vecāku klase 2010Психология агрессииEnglish 2010IT seminars 2010
Skolas psihologsMeistarklase ārstniec.
Meistarklase logopēd. Macro Flesh курсыMeistarklase 2009Vecāku seminārs 20092008./2009. m.g.2005./2006. m.g.

Izglītojamo vecāku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

 1. Vecāku klase 2015
 2. Vecāku klase 2012
 3. Vecāku klase  2010
 4. Latviešu valoda

 5. Datorprogrammu lietošana mājas apstākļos

 6. Lekcija - seminārs fizioterapijā

 7. Meistarklase topošo pirmklasnieku vecākiem

Lekciju, kursu un semināru organizatori:

 • Irēna Šinkareva Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktore, maģistrs pedagoģijā.

 • Anna Silova - dir.vietniece, maģistrs pedagoģijā

 • Tatjana Moisejeva - dir. vietniece, maģistrs pedagoģijā

 

Курсы повышения квалификации родителей учеников школы "Pārdaugava".

 

Организаторы лекций, кусов, семинаров:

 • директор школы, магистр педагогических наук Шинкарева И.А.

 • зам.директора, магистр педагогических наук Силовa А.В.

 • зам.директора, магистр гуманитарных наук Моисеева Т.В.

Pārdaugava | Reglaments | Vecāku padome | Vecāku sapulces | Noteikumi | Izglītojamo vecāku... | NARKOMĀNIJA | SEKTAS | Здоровье детей

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ