SEKTAS

Pārdaugava
atpakaļ
Bērni un sektas
Тоталитарные секты

 

Sektas Latvijā

сектантство
 
 

Latvijā kā demokrātiskā un brīvā valstī ir atzīts reliģiskās brīvības princips.  Katrs var izvēlēties savai izpratnei un dzīvesveidam piemērotu reliģiju.  Kāpēc jāuztraucas par sektu darbību? Kur parādās to bīstamība? [..]

Sektu ārēji sludinātās mācības vienmēr izskatās nevainojami – pasaules glābšana, garīga atmoda, pareizs dzīves veids, atgriešanās pie aizmirstām vērtībām utt. Sektu pieviltais cilvēks tiek pārvērsts par bezrakstura instrumentu sektas vadoņa vai vadības bieži maniakālo ambīciju īstenošanai. Sekta cenšas savus locekļus atraut no sabiedriskās dzīves, ieslēgt un norobežot tikai savā vidē, viņu apziņu pārblīvēt ar sektas mācību, atradināt no patstāvīgas domāšanas un spriešanas, līdz pat cilvēku zombēšanai, t.i., pilnīgi kontrolējamas apziņas izveidošanai. To var veikt ar modernajām psihiskajām tehnikām.

Pasaule tiek strikti sadalīta: labā un tīrā (sekta), sliktā un nešķīstā (pārējā pasaule), tiek sludināta svēta mācība – sektas dogma kā absolūta, pilnīga un mūžīga patiesība. Jebkuru informāciju, kas atklāj tās pretrunas vai aplamības, nikni apkaro, sektas doktrīna tiek pasludināta augstāka nekā cilvēka individuālā pieredze un domāšana. Tikai sektantiem piešķir tiesības uz mūžību un mūžīgo dzīvību – pārējie aiziešot bojā un pazudināšanā.

Sektu darbība nesakrīt ar to sludinātajiem skaistajiem vārdiem – no sektantiem pieprasa naudu un mantu, mantojumus un testamentus uz sektas vadoņa vai tā uzticības personu vārdiem [..], visi ienākumi jāziedo kopējas lietas labā, sektas kasi visbiežāk kontrolē tās vadonis, kas uzstāda noteikumus sektantiem un pieprasa to pilnīgu pakļaušanos. [..] (Vadonis) esot saņēmis īpašu, neparastu atklāsmi no Dieva un vienīgais to varot izskaidrot sektantiem. Visbiežāk šī atklāsme ir vienkārša – tuvojas pasaules gals, savu mantu atdodiet man, izglābsies tikai tie, kuri klausa mani. Sektas vadonis cenšas piekrāptos cilvēkus pilnīgi pakļaut sev, tādēļ naidīgi uzbrūk visām autoritātēm un, pirmkārt, – Baznīcai. [..]

 

Kādēļ sektas ir bīstamas sabiedrībai un valstij?

 

Sektas:

1. vecākiem atņem bērnus un tos naidīgi noskaņo pret ģimeni;

2. izposta ģimenes, aizvilinot vienu no laulātajiem – to, kurš vieglāk iespaidojams;

3. iznīcina cilvēka personību, to pārvēršot paklausīgā vergā;

4. kontrolē cilvēka uzvedību un jūtas, to pārvēršot bezdomu radījumā, kurš automātiski atkārto sektas doktrīnu;

5. bieži liek ubagot vai izkrāpt līdzekļus sektas idejas vārdā;

6. bieži – militāri bruņojas, tā apdraudot valsts drošību;

7. apmelo valsti un Baznīcu;

8. pazemo cilvēka cieņu – to izmanto seksuāli un materiāli;

9. apdraud cilvēka veselību un dzīvību ;

10. rada antisociālu vidi – sektanti ir opozīcijā sabiedrībai un valstij. [..]

Pārdaugava | Reglaments | Vecāku padome | Vecāku sapulces | Noteikumi | Izglītojamo vecāku... | NARKOMĀNIJA | SEKTAS | Здоровье детей

  23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ