SARAKSTS 2018/2019

STUNDU SARAKSTS, FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS UN PULCIŅI (INTEREŠU IZGLĪTĪBA), PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS, INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS

2018./2019. m.g.

Klases Kabineti Skolotāji Konsultācijas Peldēšana