SARAKSTS

STUNDU SARAKSTS, FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS UN PULCIŅI (INTEREŠU IZGLĪTĪBA), PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS, INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS

2017./2018. m.g.

KlasesKabinetiSkolotājiKonsultācijasKlases stundaPGDPeldēšanaPulciņi