SARAKSTS 2020/2021

STUNDU SARAKSTS, FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS UN PULCIŅI (INTEREŠU IZGLĪTĪBA), PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS, INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS

2021./2022.m.g. 

Klases Skolotāji Klašu telpas