Satajeva Jana

 

 

 

Nosaukums

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Skolotāja

vārds, uzvārds 

Datums

Iegūtā vieta

 
Skolas krievu valodas olimpiāde Satajeva Jana 4.C

 

R. Gukova 2018./2019.m.g. III Rīgas Pārdaugavas pamatskola

 

 

 

 

   21.06.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ