ADMINISTRĀCIJA

 

Šinkareva Irēna Aleksandrovna

Moisejeva Tatjana

Valerjevna

Freimane

Ivita

Audrups Ainars

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Bakalaurs

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktore

Direktora vietniece

Direktora vietniece

Direktora vietnieks

 

Kvalitātes pakāpe  4

   

KRIEVU VALODAS UN LITERATŪRA

   

Hrapavicka Svetlana Ivanovna

Moisejeva Tatjana

Valerjevna

Vetruka Regīna Vladislavovna

Gukova Rita Vadimovna Vaļejeva Jekaterina Nikolajevna  

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Arodsabiedrības komitejas vadītāja

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

 

 

Akadēmiskais bakalaurs

 

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

doktorante

 

Kvalitātes pakāpe 3

Kvalitātes pakāpe 4        

LATVIEŠU VALODA

Semjonova  Marina

Mūrniece

Iveta

Bortnoviča Irina

Podskočija Nellija

Keiča

Larisa

 

 

bakalaurs

bakalaurs

 

bakalaurs

bakalaurs

bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe

2

Kvalitātes pakāpe

2

 

Kvalitātes pakāpe

3

 

ANGĻU VALODA,

FRANČU VALODA, VĀCU VALODA

 

 

 

 

 

Renge

Ludmila Jakovļevna

Černakova Jelena Aleksejevna

Sokols

Anatolijs Abramovičs

Ļeskivs

Vasilijs

Dmitrijevičs

   

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MK vadītāja. Starp.projektu vadītaja

MK vadītāja

 

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe

4

Kvalitātes pakāpe 3

Kvalitātes

pakāpe 2

MATEMĀTIKA,

FIZIKA, INFORMĀTIKA

Прохоренко Римма Борисовна

 

 

Prohorenko Rimma Borisovna

Sokolova

Tatjana

Aleksandrovna

Ļeskivs

Vasilijs Dmitrijevičs

Dorščonoka Žanna Viktorovna

   

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MK vadītāja

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

matemātikas skolotāja

fizikas skolotāja

 informātikas skolotājs

matemātikas skolotāja

matemātikas skolotāja

Kvalitātes pakāpe

3

       

BIOLOĢIJA, ĶĪMIJA, DABASZINĪBAS,

Ģeogrāfija,

VĒSTURE, SOCIĀLĀS ZINĪBAS

 

   

Petrosjana Tatjana

Grišina

Liene

Šamanova Vaļentīna Arkadjevna

Sokols

Anatolijs Abramovičs

Koreļska

Lita

 

Bioloģijas  MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

Karjeras izglītībā

MK vaditaja

Vēstures MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas Doktore grāds 

bioloģijas un ķīmijas skolotāja

dabaszinību skolotāja

vēstures un sociālo zinību skolotāja

 

ģeogrāfijas skolotāja

 

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe

3

 

 

 

 

SPORTS, FIZIOTERAPIJA, HOREOTERAPIJA

 

   

Golmeistere Astrīda

Zaščirinska Tatjana

Pipare Anastasija

     

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

bakalaurs

sporta skolotāja, sporta organizatore

 

fizioterapeite

sporta skolotāja, sporta organizatore

fizioterapeite

     

Kvalitātes pakāpe  3

Kvalitātes pakāpe 3        

SĀKUMSKOLA

Ovsijenko Ludmila Jurjevna

Domaševska Olga Iosifovna

Kondratjeva Ņina Andrejevna

Gukova Rita Vadimovna

Keiča Larisa Valentinovna

Rutjana Nadežda Stepanovna

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

bakalaurs

 

bakalaurs 

Kvalitātes pakāpe 3

   

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe  3

 

Dorščonoka Žanna Viktorovna

Mezrina Tamāra Nikolajevna

Vaļejeva Jekaterina Nikolajevna

Kaškarova Viktorija Viktorovna

Desjatnikova

Aļina

Germanovna

 

bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

doktorante

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

MŪZIKA, VIZUĀLĀ MĀKSLA, Mājturība un tehnoloģijas

 

 

Bizūne

Liena

Grišina

Liene

 

Fiļins Valērijs Vjačeslavovičs

Gameršmidte Elvīra

 

vizuālās mākslas skolotāja

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

mājturības  skolotāja

netradicionālo rokdarbu vadītāja

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

Karjeras izglītībā

mājturības skolotājs

kokmateriālu rokdarbu vadītājs

mūzikas skolotāja

 

Bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

 

 

Kvalitātes pakāpe

 3

Kvalitātes pakāpe

3

       

СЛУЖБЫ ШКОЛЫ

 

 

Kanclere

Zoja Aleksandrovna

Semjenova Zoja Grigorjevna

 Dote Svetlana Anatoljevna

Faļko Vera Nikolajevna

Nadoša Tamāra Ivanovna

 

sociālais pedagogs

psihologs

logopēds

speciālais pedagogs

pagarinātās dienas grupas skolotāja

Jurid. MAĢISTRA grāds

Psiholoģijas MAĢISTRA grāds

Bakalaurs 

Bakalaurs 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

 

Interešu izglītības un fakultatīvas vāditāji

 

 

 

 

 

Gubkina Olga

Smarško

Marina

Gameršmidte Elvīra

Kanclere

Zoja Aleksandrovna

 

Golmeistere Astrīda

Balles dejas treneris

Vokālās studijas

vadītāja

Vokālās studijas

vadītāja

Kluba "Bērns palīdz bērniem"

vadītāja

Šaha kluba vadītājs  

VFS vaditāja

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Bakalaurs

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Jurid. MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe

3

Kvalitātes pakāpe  3

 

       
 

Avercevs Ņikolajs

Kudrjavceva Jeļena Gennadjevna 

 

 

 

Ārsts

medmāsa

rīgas pārdaugavas pamatskolas

Pedagogu kolektīvs

2014./2015.m.g.

2012./2013. m.g.

2010./2011. m.g.

2009./2010. m.g.

2008./2009. m.g.

2005./2006. m.g.

Учителя рижской основной школы "Пардаугава"

   Латвийское радио 4 "Домская площадь"  Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ