ADMINISTRĀCIJA

Šinkareva Irēna Aleksandrovna

Silova Anna Vladislavovna

Moisejeva Tatjana Valerjevna

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktore

Direktora vietniece

Kvalitātes pakāpe  3

Direktora vietniece

Kvalitātes pakāpe 4

KRIEVU VALODAS UN LITERATŪRA

 

   

Hrapavicka Svetlana Ivanovna

Ļitova

Anželika Sergejevna

Šinkareva Irēna Aleksandrovna

Vetruka Regīna Vladislavovna

   

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Arodsabiedrības komitejas vadītāja

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe - 3

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

 

bakalaurs

 

 

 

 

 

Kvalitātes pakāpe

1

   

LATVIEŠU VALODA

 

Semjonova  Marina Jurjevna

Mūrniece

Iveta

Bortnoviča Irina

Podskočija Nellija

Zelmane Anna

Keiča Larisa

bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe

2

bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe

2

bakalaurs

bakalaurs

bakalaurs

bakalaurs

ANGĻU VALODA,

FRANČU VALODA, VĀCU VALODA

 

 

 

 

 

Renge Ludmila Jakovļevna

Černakova Jelena Aleksejevna

Sokols Anatolijs Abramovičs

     

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MK vadītāja. Starp.projektu vadītaja

Kvalitātes pakāpe

4

MK vadītāja

 

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

Kvalitātes pakāpe 3

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

 

 

 

Kvalitātes pakāpe 2

 

   

MATEMĀTIKA,

FIZIKA, INFORMĀTIKA

Прохоренко Римма Борисовна

Prohorenko Rimma Borisovna

Ņesterenko Vaļentina Ņesterovna

Petrosjana Tatjana Viktorovna

Ņesterenko Vladimirs Ivanovičs

Moisejeva Tatjana Valerjevna

Dorščonoka Žanna Viktorovna

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

MK vadītāja

Kvalitātes pakāpe

3

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

 

Kvalitātes pakāpe

3

Bioloģijas  MAĢISTRA grāds

 

Kvalitātes pakāpe

3

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

 

Kvalitātes pakāpe

3

Filoloģijas MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe  4

bakalaurs

 

 

Kvalitātes pakāpe - 2

matemātikas skolotāja

matemātikas skolotāja

dabas zinību skolotāja

matemātikas un fizikas skolotājs

informatikas skolotāja

informatikas skolotāja

BIOLOĢIJA, ĶĪMIJA, DABASZINĪBAS

 

 

 

Silova Anna Vladislavovna

Petrosjana Tatjana

Liene Grišina

 

 

 

 

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

 

 

 

 

 

Kvalitātes pakāpe

3

Bioloģijas  MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Karjeras izglītībā

 

 

Kvalitātes pakāpe

3

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja Vides izglītībā

 

Kvalitātes pakāpe

3

bioloģijas skolotāja

bioloģijas un ķīmijas skolotāja

dabas zinību skolotāja

 

 

 

SPORTS, FIZIOTERAPIJA, HOREOTERAPIJA

 

   

Golmeistere Astrīda

Zaščirinska Tatjana

Pipare Anastasija

Juste

Kristiana

   

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe  3

bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe - 3

bakalaurs

bakalaurs

sporta skolotāja, sporta organizatore

 

fizioterapeite

sporta skolotāja, sporta organizatore

fizioterapeite

     

SĀKUMSKOLA

 

Kondratjeva Ņina Andrejevna

Lazareva Lidija Andrejevna

Domaševska Olga Iosifovna

Ovsijenko Ludmila Jurjevna

Gukova Rita Vadimovna

 

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe - 2

bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe 2

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

Kvalitātes pakāpe - 3

bakalaurs

Kvalitātes pakāpe 3

 

Rutjana Nadežda Stepanovna

Dorščonoka Žanna Viktorovna

Murtazina Gaļina Ņikolajevna

Keiča Larisa Valentinovna

Mezrina Tamāra Nikolajevna

Vaļejeva Jekaterina Nikolajevna

bakalaurs

Kvalitātes pakāpe - 2

bakalaurs

Kvalitātes pakāpe - 2

bakalaurs

Kvalitātes pakāpe - 3

 

VĒSTURE, ĢEOGRĀFIJA, SOCIĀLĀS ZINĪBAS

 

Šamanova Vaļentīna Arkadjevna

Sokols

Anatolijs Abramovičs

Semjonova Zoja Grigorjevna

Mazurs

Sergejs Aleksandrovičs

Nadoša Tamāra Ivanovna

 

MK vaditaja

 

Psiholoģijas MAĢISTRA grāds

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

   

vēstures un sociālo zinību skolotāja

ģeogrāfijas skolotājs

ģeogrāfijas skolotājs

vēstures skolotājs

Kvalitātes pakāpe

3

pagarinātās dienas grupas skolotāja

 

MŪZIKA, VIZUĀLĀ MĀKSLA, Mājturība un tehnoloģijas

   

Ņemikina Ludmila Sergejevna

Grišina

Liene

 

Fiļins Valērijs Vjačeslavovičs

Bizūne

Liena

   

mūzikas skolotāja

mājturības  skolotāja

netradicionālo rokdarbu vadītāja

mājturības skolotājs

kokmateriālu rokdarbu vadītājs

vizuālās mākslas skolotāja

 

 

Metodiskās komisijas priekšsēdētāja

 

Kvalitātes pakāpe

 3

Pedagoģijas MAĢISTRA grāds

 

Kvalitātes pakāpe

3

 

Bakalaurs

 

Kvalitātes pakāpe

3

   

СЛУЖБЫ ШКОЛЫ

 

 

Kaļiņina Skaidrite Iosifovna

Semjenova Zoja Grigorjevna

 Dote Svetlana Anatoljevna

Faļko Vera Nikolajevna

   

sociālais pedagogs

psihologs

logopēds

speciālais pedagogs

Jurid. MAĢISTRA grāds

Psiholoģijas MAĢISTRA grāds

       

РУКОВОДИТЕЛИ КРУЖКОВ И ФАКУЛЬТАТИВОВ

 

   

Kalniņš Toms

Smarško

Marina

Ņemikina Ludmila Sergejevna

Kaļiņina Skaidrite Iosifovna

   

Šaha kluba vadītājs

Vokālās studijas

vadītāja

Vokālās studijas

vadītāja

 

 

 

Kvalitātes pakāpe

3

Kluba "Bērns palīdz bērniem"

vadītāja

   
 

Bakalaurs

 

Jurid. MAĢISTRA grāds

   

 

       
 

Avercevs Ņikolajs

Kudrjavceva Jeļena Gennadjevna 

 

 

 

Ārsts

medmāsa

rīgas pārdaugavas pamatskolas

Pedagogu kolektīvs

2014./2015.m.g.

2012./2013. m.g.

2010./2011. m.g.

2009./2010. m.g.

2008./2009. m.g.

 

2005./2006. m.g.

 

Учителя рижской основной школы "Пардаугава"

 

Counter CO.KZ

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv