Skolotāju anketēšana

Pārdaugava
atpakaļ
Aptauja

 

Skolotāju anketēšana 2013

Cienījamie skolotāji!

Mūsu skolā notiks skolas darbības kvalitātes vērtēšana. Tāpēc mēs lūdzam Jūs aizpildīt šai vēstulei pievienoto anketu. Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs.

Anketas aizpildīšana aizņems apmēram 10 minūtes Jūsu laika.

Izlasiet katru apgalvojumu un atzīmējiet to atbildi, kura vistuvāk atbilst Jūsu viedoklim. Ja par kādu apgalvojumu nevarat vai nevēlaties paust savu viedokli, atstājiet tukšu vietu.

Lūdzu sniedziet atklātas un godīgas atbildes par katru apgalvojumu - tas palīdzēs objektīvi novērtēt skolas darbu. Aizpildot anketu, sniedziet atbildes par skolu kopumā, nevis par atsevišķu metodisko komisiju vai noteiktu klašu grupu.

 

Anketēšanas rezultāti būs konfidenciāli, izņemot informāciju par cilvēktiesību vai bērnu tiesību pārkāpumiem. Jūsu anonimitāte tiek garantēta.

Pārdaugava | Pašnovērtējums 2013 | Iekš. kārt. not. | PDG reglaments | Grozījumi | Instrukcijas | Skolotāju anketēšana | Skolēnu anketēšana

Последние изменения   03.12.2013

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ