Skolēnu anketēšana

Pārdaugava
atpakaļ
Aptauja

 

Skolēnu anketēšana 2013

Skolēnu anketēšanā izmanto standartizētu anketu (paraugu skat. tālāk).

Katrā izglītības programmā anketē visus skolēnus vismaz vienā klasē katrā klašu grupā -3.-4. klašu, 5.-6. klašu, 7.-9. klašu grupā.

Skolēnu anketēšanu katrā klasē veic kāds no ekspertiem. Eksperts pastāsta skolēniem par anketēšanas mērķi un paskaidro, ka viņu sniegtā informācija būs konfidenciāla. Vajadzības gadījumā eksperts atbild uz skolēnu jautājumiem.

Anketu aizpildīšanas laikā skolotājs var atrasties klasē, bet nedrīkst izteikt komentārus vai staigāt pa klasi un lasīt, ko skolēni raksta.

Aizpildītās anketas skolēni iesniedz ekspertam.

Ekspertu komisija nodrošina anketēšanas rezultātu konfidencialitāti, izņemot informāciju par cilvēktiesību vai bērnu tiesību pārkāpumiem.

Pārdaugava | Pašnovērtējums 2013 | Iekš. kārt. not. | PDG reglaments | Grozījumi | Instrukcijas | Skolotāju anketēšana | Skolēnu anketēšana

Последние изменения   03.12.2013

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ