Dokumenti

Pārdaugava
Pašnovērtējums 2013
Iekš. kārt. not.
PDG reglaments
Grozījumi
Instrukcijas
Skolotāju anketēšana
Skolēnu anketēšanaIekš.kārt.not.2016
Ind. izglītības plāns
Pretkor.plāns2015.g.
IIP - 2
Aizsardzības p. plāns
Rīcības plāns (uguns)
Skolas NOLIKUMS
Attīstības plāns
Vispār.izgl.progr.
Grozījumi 1
Grozījumi 2
Spec.progr. 2007
Grozījumi 1
Grozījumi 2
Noteikumi sporta st.
Vērtēšanas reglam-s
Grozījumi
Noteikumi par drošību
Regl. par ekskursijām

Skolas dokumenti

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

  1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (Izglītības programmas kods 21011121) līdz 26.02.2020

  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015321) līdz 26.02.2020

 

 

 

09.09.2016.g.

Pielikums

Skolas iekšējas noteikumi. Kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Direktore. I. Šinkareva

 

2013.g.

 

Pašnovērtējuma ziņojums

Direktore. I. Šinkareva

81-v

23.11.2011.g.

Noteikumi

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Direktore. I. Šinkareva

PSP-13-1-rgs

04.11.2013

Reglaments

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Pagarinātas dienas grupas reglaments

Direktore. I. Šinkareva

 

Pārdaugava | Kalendārs | SARAKSTS | Projekti | Olimpiādēs | Stundu laikā | Interešu izglītība | Skolēni | Karjeras izvēle | Vides izglītība | Skolas padome | Media PDPS | Skolotāji | Bibliotēka | PdPs-"Vesti" | Med.programma | Dokumenti

Pēdējas izmajņas   10.02.2017

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ