7.-11.oktobrī 2013

KARJERAS NEDĒĻA 2013 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

 Karjeras nedēļas tēmas:

iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru

 Pasākumu kopums, lai palīdzētu jauniešiem:

  •  izzināt savas karjeras iespējas un

  •  izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās,

  •  veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties,

  •  popularizēt karjeras atbalstu skolēniem (karjeras izglītības, karjeras konsultēšana)

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

PROGRAMMA

Kad?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 7.oktobris

10.00

Darbs slimnīcā. Pareiza stāja

RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”

9.a, 9.b klašu skolēni

5.a klases skolēni

Slimnīcas nodaļu struktūra, uzdevumi. Pareizas stājas pamatpazīmes, stājas novērtēšana, stāju veicinoši vingrojumi.

A.Silova

L.Renge

 

Iepazīsties koks

Latvijas firma "Latvijas Finieris"

6.A klases skolēni

 

A. Protasova

Otrdiena, 8.oktobris

10.00

Darbs slimnīcas Operāciju blokā un pacientu aprūpē

RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”

9.a, 9.b klašu skolēni

Tikšanās ar operāciju bloka vadītāju

A.Silova

13.00

Ekskursija

Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs

4.c klases skolēni

Skolēnu iepazīstināšana ar medicīnas attīstības gaitu, ar profesijām medicinas jomā

R.Gukova

13.20

Klases stunda

“Profesija – skolotājs”

114.kab.

1.a klases skolēni

Skolēnu iepazīstināšana ar skolotāju profesiju ar spēles palīdzību

O.Domaševska

14.05

Klases stunda

„Karjeras izvēle”

208.kab.

8.b. klases skolēni

Skolēnu anketēšana „Manas vēlmes”, PowerPoint prezentācija „Dažādas profesijas”

R.Prohorenko

 

Ekskursija

Rīgas Tūrisma un rādošās industrijas tehnikums

8-A, 8-B, 9.A, 9.B klašu skolēni

 

S. Kaļiņina, S. Hrapavicka, R. Prohorenko

14.50

Klases stunda

“Policijas darbinieks”

201.kab.

5.b klases skolēni

Skolēnu iepazīstināšana ar policijas dienesta darbību. Ko vajag zināt un prast, lai apgūt šo profesiju

I.Murāne,

Skolas socialais pedagogs S.Kaļiņina

Trešdiena, 9.oktobris

10.00

Iepazīsti darbu uzņemšanas nodaļā

RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”

6.b klases skolēni

Tikšanās ar uzņemšanas nodaļas virsmāsu. Traumpunkts. Ģipša tehnika.Pārsēju veidi un praktiskais pielietojums.

I.Mūrniece

14.05

Klases stunda

“Dzīve ir mīkla”

306.kab.

8.a klases skolēni

Skolēni iepazīsies ar piecām savstarpēji saistītām lomām dzīve, kas ir būtiskās karjeras izpratne

S.Vanka

14.05

Fakultatīva nodarbība

“Rakstnieks – radoša izpausme”

207.kab.

5.a,5.b,6.a klašu skolēni

Izzināt un justies rakstnieka būtībā. Dzejoļa rakstīšana

A.Protasova

Ceturtdiena, 10.oktobris

10.00

Veselīgs uzturs un pareizā stāja

RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”

6.a klases skolēni

Slimnīcas nodaļu struktūra, uzdevumi. Pareizas stājas pamatpazīmes, stājas novērtēšana, stāju veicinoši vingrojumi.

A.Protasova

13.20

Profesijas skolā

Skolas konferenču zāle

2.a,2.b klašu skolēni

Ar dažādu skolas profesiju pārstāvjiem iepazīstināšana

L.Lazareva,

N.Rutjana

13.20

Par ko es gribu būt

104.kab.

3.a klases skolēni

Skolēni prezente zimējumus par izvēlētu profesiju

Ņ.Kondratjeva

13.20

Klases stunda

„Profesiju pasaule”

103.kab.

1.b klases skolēni

Iepazīstināt bērnus ar profesiju daudzveidību

L.Keiča

14.00

“Manas tiesības un pienākumi”

Valsts policijas Rīgas Braslas iecirknis

9.a, 9.b klašu skolēni

Iepazīstināt skolēnus ar policijas dienesta darbību

S.Hrapavicka

M.Semjonova

Piektdiena, 11.oktobris

11.10

Klases stunda

“Tikšanās ar skolas medmāsu”

107.kab.

4.a klases skolēni

Skolas medmāsa pastāstīs ka var apgūt šo profesiju un kādi priekšmeti jāapgūst

G.Murtazina

12.25

Klases stunda

“Karjeras izvēle”

106.kab.

4.b klases skolēni

Skolēnu iepazīstināšana ar daudzveidīgo profesiju pasauli.

Ž. Doroščenoka

 

Tikšanās ar RTU IT speciālistu Oskatu Lusitu

214.kab.

7-A, 8-A, 9-A,

9-B

Sistēmanalītiķis, datu bāžu inženieris, programmētājs

T. Moisejeva

13.20

Klases stunda

“Vecāku profesijas”

101.kab.

3.b klases skolēni

Skolēnu iepazīstināšana ar robežsardzes dienesta darbību, pavāra-konditora profesiju

Skolenu vecāki:

Kristīna-26546113,

Viktorija-26025171

13.20

Klases stunda

„Profesiju daudzveidīgā pasaule”

205.kab.

6.b klases skolēni

Dažādu profesiju loma sabiedrības dzīvē un skolēnu priekšstati par savu iespējamo nākotnes profesiju.

I.Mūrniece

13.30

Ekskursija

Ugunsdzēsības muzejs

7.a klases skolēni

Skolēni iepazīsies ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi, ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku

T.Petrosjana

14.05

“Manas prioritātes, izvēloties profesiju”

302.kab.

9.b klases skolēni

Skolēnu anketēšana: “Savas karjeras planošana”. Saruna “Gribu-varu-vajag”. Testēšana: “Dažādu profesiju veidu izvēle”

Skolas psiholoģe

Z.Semjonova

www.facebook.com/Karjerasnedela

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela

 

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ