08.10.2013.g.

 

КЛАССНЫЙ ЧАС в 5-B классе

профессия полицейский

 

В рамках Недели карьеры 2013 классный час с приглашением профессионала.

Тēma: Profesiju daudzveidīgā pasaule. Policijas darbinieks.

Организаторы: Муране И.К., Калинина С.И.

Участники: 5-B класс

 

Karjeras stunda ilga 40 minūtes un tajā ietilpa: iepazīšanās ar profesiju dažādību un, kā pareizi izvēlēties savu karjeru, profesiju.

I. Murane un Skolas socialais pedagogs S.Kaļiņina

stāstīja par karjeras izglītību. Galvenais jautājums, ko skolēni paši sev varēja uzdod šajā stundā bija – kā plānot savu karjeru? Skolēnu iepazīstināšana ar policijas dienesta darbību. Ko vajag zināt un prast, lai apgūt šo profesiju.

.

 

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ