RĪGAS PLISĒTAS Bioloģijas 36.  olimpiāde

2.posma

 

22.11.2013.g.

Pedagogs: Anna Silova

Dalībnieks:

Paula Gurejeva

Piešķirta I vieta

Uzaicināta uz bioloģijas 36. valsts olimpiādi

 

Bioloģijas 36.valsts olimpiādes rezultāti

2014.gada 23.–25.janvārī Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē norisinājās Bioloģijas 36.valsts olimpiādes trešais posms. Šogad novadu un pilsētu olimpiāde pirmo reizi notika tiešsaistē, kurā kopumā piedalījās 1953 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 134 labākie jaunie biologi no visas Latvijas. Valsts Bioloģijas olimpiādes laikā tika pārbaudītas skolēnu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādās bioloģijas nozarēs. Piemēram, skolēni prakstiski veica asins grupu noteikšanu un dzīvnieku uzvedības testu statistisko analīzi, teorētiskajā daļā skolēni risināja uzdevumus par Baltijas jūrā sastopamās aļģes pūšļa fuka bioloģiju, ķiplocenes Alliaria petiolata efektiem uz augsnes mikrofloru, augu minerālo barošanos, putnu evolūciju, u. c. Kamēr skolēni risināja praktiskos un teorētiskos uzdevumus, skolotājiem bija iespēja klātienē iepazīties ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra kā arī Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas Šūnu transplantācijas centra darbību. Pēc saspringtajiem praktiskajiem un teorētiskajiem uzdevumiem olimpiādes dalībnieki varēja papildināt savas zināšanas cilvēka ģenētikā, ornitoloģijā, etoloģijā, mikrobioloģijā un cilvēka izturības fizioloģijā. Lekcijas un nodarbības vadīja Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēki un studenti.

   

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ