Iznomāt telpas

Pārdaugava
atpakaļ
PAZIŅOJUMS
Atzinums

 

Publicēšanas datums – 01.12.2013.

Instrukcija

Rīgas Pārdaugavas pamatskola piedāvā iznomāt telpu 7.32 m˛ platībā skolas bēniņos mobilo telefonu bāzes stacijas vajadzībām

Pieteikums jāiesniedz līdz 10.12.2013.

                                   

 

Publiskais iepirkums

Rīgas Pārdaugavas pamatskola piedāvā iznomāt telpu 7.32 m˛ platībā skolas bēniņos mobilo telefonu bāzes stacijas vajadzībām

 

Paziņojums

1. Rīgas Pārdaugavas pamatskola piedāvā iznomāt telpas 7.32 m˛ platībā skolas bēniņos mobilo telefonu bāzes stacijas vajadzībām.

2. Mērķis: Iznomāt skolas bēniņu telpu.

3. Nosacītā cena: 200 Ls/par telpu nomu + PVN+ patērētā elektroenerģija izdevumi.

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

 

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskas specifikācijas prasībām, saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta un SIA „Eiroeksperts” 08.04.2010.  noslēgtā  līgumā Nr. DI-10-123-lī „Par iespējamo tirgus nomas maksu elektronisko sakaru interaktīvā tīkla izveidei nepieciešamo antenu uzstādīšanai uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo ēku jumtiem” prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvājums atbilst minētajām prasībām.

 

5. Komerclīguma darbības laiks: 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

 

6. Pieteikšanās termiņš:

Priekšlikumi nomāt telpas, rakstveidā jāiesniedz līdz 2013.gada 10.decembrim, plkst.15.00, Rīgā, Kartupeļu ielā 2, direktores kabinetā.

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas iznomāšanas komisija.

Komisijas priekšsēdētāja:  L. Ovsijenko

 

   

 

Publiskais iepirkums

Rīgas Pārdaugavas pamatskola piedāvā iznomāt telpu 7.32 m˛ platībā skolas bēniņos mobilo telefonu bāzes stacijas vajadzībām

 

 

PIEDĀVĀJUMA FORMA BRĪVA

 

Atzinums

01.12.2013. Skolas direktore Irēna Šinkareva.

Pārdaugava | Telekomunik. objekts | Kafijas automāts 2020 | Sakaru tīklu konkurss | Skolas jumta daļa | Kafijas automāts 2015 | Iznomāt telpas | Krēslu iegāde 2012 | Kafijas automāts 2012 | Mūzikas tehnika | Datortehnika | Ceļojumus | Produkti ēdnīcai | Пед.мастерство 21 век | Фотоконкурс ЛАПРЯЛ | KO TU PROTI 2009

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ