Karjera  (Informatīvie resursi internetā)

  • http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/audz_vjic_rik69.pdf - KLASES STUNDU PROGRAMMAS  PARAUGS (METODISKAIS LĪDZEKLIS, Rīga 2006)

  • www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/ - Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem, karjeras atbalsta materiāli skolēniem un vecākiem.

  • www.niid.lv - nacionālā izglītības iespēju datubāze (detalizēta informācija par izglītības iespējām, interaktīvi karjeras izvēles testi interešu, spēju un motivācijas novērtēšanai)

  • www.profesijupasaule.lv - dažādu jomu uzņēmumu darbības apraksti; profesiju apraksti; fotogalerijas un video materiāli par profesijām; izglītības iespējas.

  • www.nva.gov.lv - Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa.

  • www.nva.gov.lv/pkiva  - karjeras izvēles un plānošanas metodikas un materiāli; profesiju apraksti; grāmata patstāvīgai profesijas izvēlei „Veido savu karjeru pats”.

  • www.prakse.lv - Nevalstiskās organizācijas “Jauniešu konsultācijas” portāls. Profesiju apraksti; prakses iespējas; tests piemērotākās darba jomas noteikšanai.

  • www.jal.lv - Biedrība “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”. Skolēnu mācību uzņēmumi; semināri un konkursi uzņēmēja prasmju attīstīšanai; ēnu dienas.

 

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ