13.-17.oktobrī 2014

KARJERAS NEDĒĻA 2014 НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ

«Es būšu…Vai zini, kas būsi Tu?»

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PROGRAMMA

Atbild.pers.: T. Petrosjana

  • 16.oktobrī  8.a klase apmeklēja tipogrāfiju „Vieta”. Tur mūs sagaidīja ražošanas pārzinis Damirs, kurš iepazina skolēnus  ar tipogrāfijas darbinieku profesijām. Skolēni redzēja daudz operāciju ar nodrukāto produkciju, kuras izpilda pēc tam, kad tirāža ir nodrukāta: laminēšanu, lakošanu, iegriešanu, kartona aplīmēšanu. Klases audzinātāja: T. Petrosjana

  • 15.oktobrī  1.c klase devās uz ineraktīvu izzinošu ekskursiju čili Picā. Pirms picas izveidošanas skolēnus satika čilītis. Pēc jautrām spēlēm un pavāra darba vēsturiskiem stāstiem, bērni ar lielu prieku grupās veidoja savas picas. Klases audzinātāja: R.Gukova

  • 16.oktobrī  4.b klases skolēni tikās ar skolēna vectēvu Alekseju Kuzminu, kurš stradā par pilotu civilās aviācijas gaisa kuģī jau 25 gadus. Aviators pastāstījā par savu darbu, izglītību, kādi priekšmeti ir lietderīgi šajai profesijai. Skolēniem bija ļoti interesanti uzzīnāt, kuras valstis un pilsētas Aleksejs Kuzmins apmeklēja un kādu krūšu nozīmju kolekciju viņs savāca. Klases audzinātāja: L.Ovsijenko.

  • 13.oktobrī  Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā piedalījās 7.b klases skolnieces mamma Viktorija Rahļina, kura strāda klubā „Atletika”par fītnesa treneri .

 

 

Kad?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 13.oktobris

 

Atklāšana

 Ziemeļvalstu ģimnāzija (Pārdaugava)

14:00

 

Подготовить стенд и видеопрезентацию от школы о профессии. Пригласить родителя, представляющего предприятие или организацию. Рассказ родителя (лат.яз.) о профессии (5 минут)

Petrosjana T.V.,

Moisejeva T.V.,

Bizūne L., Podoprogora V.(Rahlina V.)

 

Viktorīna „Profesiju pasaule”

102.kab.

 

3.a, 3.b klases

Skolēnu iepazīstināšana ar jēdzienu „profesija”, krustvārdu mīklas minēšana, spēles

L. Lazareva,

N. Rutjana

 

Otrdiena, 14.oktobris

 

Ekskursija „Ar sportu saistītās profesijas”

Sporta centrs „Atlētika”

7.b klase

Sporta centra vadītāja sniegs informāciju par sporta centra darbību un tām profesijām, kurās var sevi realizēt šajā jomā

I.Mūrniece,

skolnieces māte – Viktorija Rahlina

 

Klases stunda

305.kab.

6.a klase

Mānu vecāku profesijas-projektu darbs

L.Renge

Trešdiena, 15.oktobris

 

Klases stunda.

Tēma: „Manu vecāku profesija”

104.kab.

4.a klase

Vecāku profesijas skolēnu zīmējumos. Darbu prezentācija. Zīmējumu izstāde.

Ņ. Kondratjeva

Ceturtdiena, 16.oktobris

 

Klases stunda „Par ko strādā mani vecāki”

107.kab.

1.a klase

Skolēni stāstīs par savu vecāku profesijām. Zīmējumu un fotogrāfiju izstāde

G.Murtazina

 

Klases stunda „Es esmu ārsts”

114.kab.

2.a klase

Tikšanās ar ārstu-rehabilitologu N.Avercevu

O.Domaševska

 

Ekskursija

Tipogrāfija „Vieta”

8.a klase

Skolēnu iepazīstināšana ar tipogrāfijas darbinieku profesijām

T.Petrosjana

 

Latvijas PASTS

7.a klase

Skolēni ir iepazinušies ar savas izvēlētās profesijas prasībām un vajadzībām, sastādīsim mērķu kāpnes pa kurām ejot pietuvināsimies galamērķim.

A. Protasova

 

Klases stunda „Manu vecāku profesija”

302.kab.

5.b klase

Skolēni iepazīstinās ar savu vecāku profesiju (vecāku intervēšana un rezultātu prezentēšana)

M.Semjonova

 

Klases stunda „Profesiju daudzveidība”

103.kab.

2.b klase

Iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību un dažādību, lai radītu skolēniem pareizus priekšstatus un veicinātu pareizu, katram atbilstošu izvēli

L.Keiča

Piektdiena, 17.oktobris

 

Projekts „Manu vecāku profesija”

204.kab.

5.a klase

Skolēni klases stundā stāstīs par savu vecāku profesijām

S.Hrapavicka

 

Klases stunda „Vecāku profesijas”

106.kab.

1.b klase

Vecāku profesijas skolēnu zīmējumos. Darbu prezentācija. Zīmējumu izstāde.

Ž. Doroščenoka

 

Klases stunda „Manu vecāku profesija. Uzņēmējdarbība”

205.kab.

7.b klase

Manu vecāku profesija. Skolēnu prezentācijas. Ņ.Maceikas māte dalīsies pieredzē, kā nodibināt savu biznesu tirdzniecības jomā. Profesijas plusi un mīnusi. I.Javitas māte pastāstīs par ģimenes uzņēmējdarbību.

I.Mūrniece

Skolas karjeras izglītības koordinators: Tatjana Petrosjana, petrosyan@inbox.lv, mob. 29985855

 

 

www.facebook.com/Karjerasnedela

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela

 

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ