13.-17.oktobrī 2014

KARJERAS NEDĒĻA 2014 НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ

«Es būšu…Vai zini, kas būsi Tu?»

 

Tematika:

1. Iepazīsti savu profesiju!

2. Iepazīsti sevi!

3. Gūsti pieredzi!

4. Esi uzņēmīgs!

5. Zini informācijas resursus!

6. Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru!

 

Tēma: «Manu vecāku profesija»

ØProfesijas manā dzimtā (projekta darbs);
ØFotoizstāde.

 

 

 

www.facebook.com/Karjerasnedela

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela

 

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ