13.-17.oktobrī 2014

KARJERAS NEDĒĻA 2014 НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ

 

PROFESIJU SIRUPS

 

Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 9.klašu skolēnu Karjeras pēcpusdiena

„PROFESIJU SIRUPS”

 2014. gada 15. oktobris plkst. 14.00.

Pasākuma mērķi un uzdevumi:

   1.  Rosināt jauniešu interesi par aktuālajām  profesijām (pēc  skolēnu aptaujas rezultātiem)

 

 1. Veicināt izglītojamo patstāvību informācijas  izzināšanā un pasniegšanā par populāro profesiju izglītības iegūšanas ceļiem, karjeras iespējām, pieprasījumu darba tirgū.

 1. Attīstīt jauniešu komandas, sadarbības un komunikācijas prasmes.

 1. Dot iespēju satikties ar īsteniem savas profesijas pārstāvjiem – ekspertiem, uzklausīt viņu veiksmes stāstus, padomus.

 

Pasākuma organizatori:

 

Rīgas Teikas vidusskola, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas 25. vidusskola, Rīgas Kultūru vidusskola sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru.

 

Pasākuma dalībnieki:

 

Rīgas  pilsētas vispārizglītojošo skolu   9. klašu skolēni. Komandā 6 cilvēki.

 

Pasākuma norises laiks:

 

 2014. gada 15. oktobris plkst. 14.00.

 

Pasākuma norises vietas:

 

Rīgas Teikas vidusskola, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas Kultūru vidusskola,

Rīgas 25. vidusskola

 

 

Norise:

   

 • Mājas darba prezentācija.

 • Katra komanda pasākuma laikā apmeklē 10 profesiju pārstāvjus/ekspertus un veic viņu dotos uzdevumus, saņemot eksperta atzīmi vērtējuma lapā.

 • Eksperta uzdevums -5-7  min

 • Ekspertu un viesu prezentācijas

Prasības:

 

               1.   Mājas darbs:

 • Katra komanda sagatavo mājas darbu par kādu no iepriekš izlozētajām jauniešu vidū populārajām profesijām. Mājas darbā jāatspoguļo informācija par konkrētās profesijas izglītības ceļiem; kādas prasmes nepieciešamas, lai apgūtu šo profesiju; kādi mācību priekšmeti skolā jāapgūst padziļināti, kam pievērst lielāku uzmanību; pozitīvās iezīmes šajā profesijā; kurās Latvijas mācību iestādēs iespējams apgūt šo profesiju (ja Latvijā nevar apgūt šo profesiju, tad kur var); iespējamā karjeras attīstība un citas interesantas lietas par konkrēto profesiju.

 • Mājas darba prezentācijas ilgums –  7 min.

 • Mājas darbu var veidot pēc saviem ieskatiem – teatralizēti, kā PW prezentāciju, zīmējot utt. Galvenais, lai ir interesants.

 • Katrai komandai, nākot uz pasākumu, jābūt:

                     - vienotai apģērbā;

                     - stilā;

                     - lai atšķirtos no pārējām komandām;

                     - komandas logo un nosaukums

 

 

2. Konkurss, vērtēšana, apbalvošana.

 

 • Katra komanda pasākuma laikā apmeklē visus ekspertus un izpilda viņu dotos uzdevumus, saņemot eksperta atzīmi (10 ballu sistēmā)  vērtējuma lapā;

 • Eksperta uzdevums   - 5  -7 min

 • Vērtējumu  - 2 balles – saņem arī par komandas koptēlu

 • Par mājas darbu dalībnieki saņem vērtējumu 10 ballu sistēmā

 • Apbalvo labākos rezultātus ieguvušās komandas

 

 

Atlases kārta.

 

 1. Iesūtīt videofilmiņu par tēmu „Interesantākā manu vecāku profesija”.

 2. Filmiņas garums  - 2 min.

 3. Filmiņā jāpiedalās tiem 9. klašu skolēniem (6 dalībniekiem), kuri piedalīsies fināla pasākumā 15. oktobrī.

 4. Filmiņas izvērtēs žūrija, kuras sastāvā ir pārstāvji no RIIMC, VIAA, Jauniešu centra „Kaņieris” (3 cilvēki).

 5. Filmiņas iesūtīšanas termiņš- 2014. gada 13. septembris.

 6. Nedēļas laikā žūrija informēs par atlases kārtas rezultātiem.

 7. Komandām, kuras tiks izvirzītas finālam, 2 nedēļu laikā jāsagatavo mājas darbs par konkrēto profesiju (skatīt – mājas darbs)

 

 

 

Videofilmiņu sagatavot programmā MOVIEMAKER  un pēc tam atsūtīt saiti uz e-pastu kitija.cipane@riga.lv

 

 

 

Pieteikuma forma:

 

 

 

Rīgas________________________________________  skolēnu

                                                     (skolas nosaukums)

 

 

 

Pieteikums

 

KARJERAS PĒCPUSDIENA „PROFESIJU SĪRUPS”

2014. gada 15. oktobrī.

 

 

 

N.p.k.

Komandas dalībnieka vārds, uzvārds

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

 

 

 

Skolotājs: _________________________________________

                                          (vārds, uzvārds)

 

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ