Pārdaugava
atpakaļ

 

www.lnb.lv

 

21октября 2014

5-С, 6-А

Latvijas Nacionālās biblioteka "ЗАМОК СВЕТА"

Mazurs S.A., Renge L.J., Černakova J.

25 учеников

 

В рамках факультативных занятий по краеведению преподаватель истории Мазур С.А. проводит экскурсионную программу. Первой ступенью стала недавно открывшаяся Национальная библиотека "Замок света".

 

Преодолеть стереотипы, сложившиеся в обществе, помогает Музейная педагогика. Учащимся разрешается заглянуть в потаенные уголки хранилища книг, посетить выставочные залы, заполнить регистрационные листы, став полноценным членом общества читающей молодежи Латвии.

 

Для кого-то библиотека станет новой ступенью в познании архитектурных памятников нашей страны, а кто-то станет завсегдатаем читальных залов, сменив компьютерную мышку на шелест древних книг и энциклопедий.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana.

 

LNB vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi ― retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas Centrālās bibliotēkas krājumi, māksla un mūzika, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, kartes.

LNB izsniedz literatūru izmantošanai tikai LNB lasītavās, izņēmums ir abonementi.

Bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, aktivitātes un literatūra bērnu lasīt veicināšanai.

LNB ir arī Latvijas bibliotēku darba teorētiskās izpētes un prakses analīzes centrs. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju. Kopš bibliotēkas pirmsākumiem tās pārziņā ir nacionālā bibliogrāfija.

 

 

Pārdaugava | Belgija 2014 | Олимп. биол.2014 | Замок света 5-С, 6-А | LMA 2014 | Karjeras nedēļa 2014 | Первоклассники 2014 | 1-A bioloģijā 2014 | Pirmklasnieku sv.2014 | Семицветик | Семинар русистов | Ērgli 2014 | Varšava 2014 | Programma

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ