30.11.2015.g.

10:00 - 14:00

Rīgas Bioloģijas 38. olimpiādes

9. - 12. klašu skolēniem

I vieta Rīgā

Uzaicinājums piedalīties Valsts olimpiādē

Dalībnieki: Poļina  Galiča

 

Skolēnus Olimpiādes sagatavoja - bioloģijas skolotāja Anna Silova

 

Novērotājs: Gita Tugarinova (53.vsk)

Metodiskā darba vadības nodaļas galvenā speciāliste: Iveta Razumovska

 

Sagatovošana.

 

 

Pēdējās izmaiņas  23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ