ПРОФЕССИЯ 2015 4-B

 

ПРОФЕССИЯ 2015 4-A

 

5.-16.oktobrī 2015

KARJERAS NEDĒĻA 2015 НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ

Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā

,,Atver profesijas durvis”

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PROGRAMMA

       Atbild.pers.: T. Petrosjana, T. Moisejeva

 

 

Kad?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona

Otrdiena, 5.oktobris

14:30

Atklāšana

 Ziemeļvalstu ģimnāzijā (Pārdaugava)

Skolēni un skolotāji no Rīgas skolas

Noformējuma izveidošana skolas pārstāvēšanai  Karjeras nedēļas 2015 pasākumam Ziemeļvalstu ģimnāzijā.

Profesija: frizētavas

Moisejeva T.V.,

Bizūne L.,

I. Mūrniece,

Feldmane I.

Ņ. Maceiko,

L. Feldmane

6 - 20.

10.2015

Prezentācija.

Tēma:

,,Atver profesijas durvis”

 

 Rīgas Pārdaugavas pamatskolā.

1.st.

 

 

L. Lazareva

 

Atklāšanas pasākums skolā. "Profesijas durvis" instalācija

Skolas gaitenī

 

 

L. Bizūne

 

Izstāde „Manu vecāku profesijas”

201.kab.

2.c klase

Iepriekšēja anketēšana par vecāku profesijām, kolāžas izveidošana, prezentēšana

R. Gukova

15:00

Klases stunda „Visas profesijas ir svarīgas”

305 .kab.

7.a klase

Diskusija. Tēma: Vai ir nesvarīgie darbi? Filmas par profesijām skatīšana.

L. Renge

14:20

Klases stunda „Mana vecāku profesijas”

Diāna Vaikule-Gžibovska

304.kab.

5. a klase

Skolēni raksta par savu vecāku profesiju

J. Černakova

13:30

Saruna "Visas profesijas ir svarīgas"

107.kab.

2.a klase

 

G. Murtazina

Trešdiena, 6.oktobris

 

Ekskursija uz bibliotēku „Zemgale”

Graudu, 59

3.a klase

Iepazīšanās ar bibliotēkas darbinieku darbu

O. Domaševska

14:20

Klases stunda "Tu un tava nākotnes profesija"

105.kab.

4.a klase

 

L. Lazareva

 

Ekskursija uz Farmācija muzeju

R.Vāgnera, 13

2.c klase

Iepazīšanās ar farmācijas un aptieku veidošanas vēsturi Latvijā

R. Gukova

Trešdiena, 8.oktobris

13:00

Tikšanās ar Valsts kriminālistikas pārvaldes pārstāvi.

Majors Dzintars Livčāns

112.kab.

8.B, 8A, 9A klases

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar kriminālista darbu, izmeklēšanas metodēm un paņēmieniem

I. Mūrniece

T. Petrosjana

S. Vanka

12:40

Saruna ar bērniem par vecāku profesijām

201.kab

1.c klase

Vecāki stāsta par savām profesijām

T. Mezrina

12:40

Klases stunda „Visas profesijas ir svarīgas”

106.kab.

2.b klase

 

Ž. Doroščonoka

Ceturtdiena, 9.oktobris

 12:00 - 15:00

Ekskursija uz Saeimu

LR Saeima

7.a klase

Iepazīšanās ar deputātu darbu

L. Renge

 

Klases stunda. Tēma: “Kas es vēlos būt?”

107.kab.

2.a klase

Zīmējumu konkurss

G. Murtazina

13:30

Klases stunda „Profesiju kaleidoskops”

201.kab.

2.c klase

Iepazīstināt ar profesiju daudzveidību

R. Gukova

14:00

Saruna par profesijām. Spēles

104.kab.

1.a klase

Iepazīstināšana ar dažādām profesijām

Ņ. Kondratjeva

Piektdiena, 10.oktobris

14:20

Saruna „Profesija-kapteinis”

201.kab.

2.c klase

Vecāki iepazīstina skolēnus ar kapteiņa profesiju

R. Gukova

14:20

Klases stunda.

Mana sapņu profesija

102.kab.

4.B klase

 

N. Rutjana

Pirmdiena, 12.oktobris

  15:00

Klases stunda „Manu vecāku profesijas”

305.kab.

7. a klase

Skolēnu projektu darbu prezentācija

L. Renge

14:20

Klases stunda „Mana vecāku profesijas”

304.kab.

5-A, 5-B klases

Skolēnu projektu darbu prezentācija

J. Černakova

R. Prohorenko

15:00

Klases stunda “Manas prioritātes, izvēloties profesiju”

112.kab

9-A klase

Skolēnu anketēšana: “Savas karjeras planošana”. Saruna “Gribu-varu-vajag”. Testēšana: “Dažādu profesiju veidu izvēle”

Skolas psiholoģe

Z. Semjonova

 

Izglītojošais seminārs ostā

Rīgas osta

8.a, 8.b, 9.a klases

Ostas darba popularizēšana, jaunatnes audzināšana, priekšstata radīšana par ostas infrastruktūru

I. Mūrniece

S.Vanka

T. Petrosjana

Otrdiena, 13.oktobris

 

Saruna „Profesija -pavārs”

201.kab.

2.c klase

Vecāki noskaidroja pavāra darba specifiku

R. Gukova

13:30 - 15:00

Ekskursija uz brīvostu.

     

I. Mūrniece

T. Petrosjana

S. Vanka

 

Ekskursija uz Latvijas TV

 

2.b klase

 

Ž. Doroščonoka

Trešdiena, 14.oktobris

12:40

Klases stunda „Bērnu sapni par savu profesiju”

201.kab.

1.c klase

Profesijas bērnu zīmējumos. Lomu spēles

T. Mezrina

Ceturtdiena, 15.oktobris

 13:00

Eskursija uz Televīzijas torni

 

2.a klase

Iepazīšanās ar TV darbinieku darbu

G. Murtazina

13:30

Klases stunda

Viesos biznesa skolas pasniedzēja

201.kab.

2.c klase

Izzināt savas karjeras iespējas, izvēlēties nākamo profesiju

R. Gukova

14:00

Mēs zīmējam profesijas

104.kab.

1.a klase

Zīmējumu izstāde

Ņ. Kondratjeva

15:00

Meistarklase klases stundā

Tēma: Kvilings

Diana Gžibovska

3044.kab.

5.a klase

 

J. Černakova

Piektdiena, 16.oktobris

13:30

Klases stunda „Mana tagadne un nākotne.”

302.kabinets

6.B klases

Mans brīvais laiks, manas  iespējas pašrealizēties

M.J. Semjonova

13:30

Spēle „Dažādas profesijas”

104.kab.

1.a klase

Iepazīstināšana ar dažādām profesijām

Ņ. Kondratjeva

Ceturtdiena, 22.oktobris

 13:00 - 15:00

Ekskursija uz Latvijas televīziju.

Zaķusalas krastmala, 3

 

 8-B, 9-A klases

 Iepazīt  LTV darba ikdienu, apmeklēt klātienē populārāko LTV raidījumu studiju iekārtojumu un specifiku, dažādās ekspozīcijās apskatīt televīzijas tehnikas attīstību

I. Mūrniece

T. Petrosjana

Piektdiena, 23.oktobris

13:30 - 15:00

Restorāns “Naples” 

 

6-A,B

Iepazīšanās ar pavāra profesiju.

Skolēniem būs iespēja profesionāla šefpavāra vadībā pabūt pavāru lomā un saprast, vai ir vēlēšanās savu turpmāko karjeru saistīt ar ēdienu gatavošanas mākslu.

M.J. Semjonova

S.I. Hrapavicka

 

Tipogrāfija "Austra Pak"

 

6-A,B

M.J. Semjonova

S.I. Hrapavicka

Skolas karjeras izglītības koordinators: Tatjana Petrosjana, petrosyan@inbox.lv, mob. 29985855

 

 

 

www.facebook.com/Karjerasnedela

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela

 

 

Pēdējās izmaiņas    23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ