Septembris 2016

Pārdaugava
atpakaļ
1.kl. iesvētīšanas 2016
Dabas izstāde 2016
Ekskursijas diena 16
Olimpiskā diena 2016
Dzejas diena 2016
Zinību diena 2016
Pedagoģ. sēde 2016
S.-Pēterburg 2016
LU 2016

Dabas m-s 1CMuita 2016.g.

 

 

 

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

1.septembris 2016.g.

Zinību diena 2016./2017.m.g.

Ņemikina L.S.,

T. Moisejeva,

J. Horoveca,

I. Mūrniece, L. Bizūne, L. Grišina, L. Lazareva, N. Rutjana, J. Vaļejeva

skolēni, vecāki, skolotāji

Skolas pagalms

plkst. 9:00

02.09.2016.

Attīstošās adaptācijas nodarbības pirmklasniekiem.

Z. Semjonova

1.A, 1.B., 1C,

vecāki

11:40

 

05.09.2016.g.

Atbalsta komisijas sēde

A. Pipare

 

S. Kaļiņina,

S. Dote,

Z. Semjonova,

V. Faļko,

J. Kudrjavceva, N. Avercevs, V. Bļodniece

11:30

 

06.09.2016.

Pirmklasnieku adaptācija, iepazīšanas ar skolas telpām: bibliotēku, fizikas, informātikas, bioloģijas kabinetu, aktu un sporta zāli.

S. Kaļiņina,

T. Zaščirinska

1.A, 1.B., 1C

 

 

07.09.2016.

Attīstošās adaptācijas nodarbības pirmklasniekiem.

Z. Semjonova

1.A, 1.B., 1C,

vecāki

11:40

 

07.09.2016.g.

Dzejas diena 2016.

Tikšanās ar latviešu dzejniekiem.

Встреча с поэтами Латвии.

Журавлев, Вдова Пикуля В., М. Рубина, Приеденя...

T. Moisejeva,

S Mazurs,

S. Hrapavicka,

M. Semjonova

skolēni

7.A, 7.B kl.

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Pūce"

15:00

 

08.09.2016.

Pirmklasnieku adaptācija, iepazīšanas ar skolas telpām: bibliotēku, fizikas, informātikas, bioloģijas kabinetu, aktu un sporta zāli.

S. Kaļiņina,

T. Zaščirinska

1.A, 1.B., 1C

 

 

08.,09.,10. 09.2016.

3. Starptautiskā zinātniskā konference.

Tēma: Valodu kontakti un kontrasti.

LU,

Ventspils augstskola

I. Šinkareva, T. Moisejeva

 

15.-26. 09.2016.

Starptautiskā zinātniskā konference.

LAPRYL

Sankt-Pēterburgā

T. Moisejeva

 

09.09.2016.

Fiziskā aktivitāte skolēniem “Dinamiskā pauze stundas laikā”.

A. Pipare

1.A, 1.B., 1C

 

 

09.09.2016.g.

Radiopārraide veltīta J.Rainim

Latviešu valodas skolotāji.

I. Bortnoviča

     

12.09.2016.

Attīstošās adaptācijas nodarbības pirmklasniekiem.

Z. Semjonova

1.A, 1.B., 1C,

vecāki

11:40

 

13.09.2016.

Pirmklasnieku adaptācija, iepazīšanas ar skolas telpām: bibliotēku, fizikas, informātikas, bioloģijas kabinetu, aktu un sporta zāli.

S. Kaļiņina,

T. Zaščirinska

1.A, 1.B., 1C

 

 

14.09.2016.

Fiziskā aktivitāte skolēniem “Dinamiskā pauze stundas laikā”.

A. Pipare

1.A, 1.B., 1C

 

 

15.09.2016.

Fiziskā aktivitāte skolēniem “Dinamiskā pauze stundas laikā”.

A. Pipare

1.A, 1.B., 1C

 

 

16.09.2016.g.

Ekskursijas diena

T. Moisejeva, klases audz.

1.-9.kl.

Latvijas televīzija

L. Lazareva

1-A

Latvijas televīzija

Latvijas Dabas muzejs

J. Vaļejeva,

A. Pipare

1-C

VID Muitas pārvaldes Rīgas brīvostas MKP apmeklēšana

L. Renge

8-A

Latvijas Saules muzejs

N. Rutjana

1-B

19. -23. 09.2016

Olimpiskā nedēļa

A. Golmeistere, T. Zaščirinska,

A. Pipare,

V. Bļodniece

1.-9.kl.

 

 

30.09.2016.g.

Pirmklasnieku iesvētības

T. Moisejeva

T. Zaščirinska,

L. Bizūne,

A. Pipare,

L. Ņemikina,

V. Bļodniece,

S. Kaļinina

 

J. Horoveca

1-A,B,C kl.,

vecāki

No 10:00 līdz 14:00

septembris  2016

DABAS IZSTĀDE 2016

Выставка даров природы

L. Grišina

1.-4.kl.

холл 1 этажа

30.09.2016.g.

Latvijas Valsts Arhīvs

Посещение Государственного архива в рамках недели карьеры.

 

I. Mūrniece

9.-B

LVA ēka Skandu ielā 14. Kurzemes prospektā 5.

30.08. 2016.g.

Pedagoģiska sēde

Administrācija

skolotāji

10:00

214.kab.

30.08. 2016.g.

Mēģinājums

Moisejeva T.V., Horoveca J.S., Ņemikina L.S.

 

11:00

 

29.08. 2016.g.

Mēģinājums

Horoveca J., Ņemikina L.S.

 

11:00

 

25.08. 2016.g.

Kabinetu skate

A. Silova

T. Moisejeva,

J. Kudrjavceva

skolotāji

no 10:00

 

24.08. 2016.g.

Kabinetu skate

I. Šinkareva,

A. Silova,

J. Kudrjavceva

skolotāji

no 10:00

 

 

22.08. 2016.g.

Skolotāju informatīvā sapulce.

 

I. Šinkareva,

A. Silova

skolotāji

10:00

214.k.

 

22.- 24.08. 2016.g.

eTwinning: metode, IKT rīki, sadarbība.

ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+
aktivitātes eTwinning profesionālās pilnveides seminārs

T. Moisejeva,

L. Renge

LR4 (107.7)

Siguldā

Sigulda 2016. E-twinning

26.09. - 30.09. 2016.

Atslābinoša un relaksējoša stunda skolotājiem.

 

 

N. Avercevs,

S. Dote,

Z. Semjonova,

A. Pipare

skolas skolotāji

 

 

  06.02.2017.g.

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ