Erasmus+ Rīgā2017

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

3-4-5-6-7 aprīļis 2017

Erasmus + Rīgas Pārdaugavas pamatskolā.

PROGRAMMA

T. Moisejeva

L. Renge

I. Šinkareva

A. Silova

J. Černakova

L. Grišina

L. Bizūne

O. Gubkina

M. Smarško

Germany,

Cyprus, Croatia,

Portugal,

Latvia,

Iceland

Rīgas Pardaugavas pamatskolā

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Svinīgā Erasmus+ projekta dalībnieku delegācijas sagaidīšana.

L. Ņemikina,

vokālā studija

"Agrie putni"

 

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Skolas dekorēšana projekta Erasmus+ pasākumam, Suvenīri

1.Keramiskie suvenīri priekš viesiem

2.Termināls

3.Posteri

4. Banneri

5. Izstāde "Kaķu pasaule"

6.Keramiskās medaļas semināram Melngalvju namā - Laimīgās mākslas muzejs

7. Stikla suvenīri keramikas meistarklasei - Jauno tehniķu centrs

8. 401.kab. noformējums - kartiņas un kolāžas

L. Bizūne

 

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība.

Fizioterapija

Tēma:

Anastasija Pipare

2-A

Erasmus+ dalībnieki,

202.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība.

Vizuālā māksla

Tēma:

 

Liena Bizūne

4-A

Erasmus+ dalībnieki,

307.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība.

Lasišāna.

Tēma:

"Kind hostess" by V. Oseyeva

Galina Murtazina

3-A

Erasmus+ dalībnieki,

107.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība.

Matemātika.

Tēma: The order of actions

 

Ludmila Ovsijenko

2-B

Erasmus+ dalībnieki

101.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība.

Krievu valoda.

Tēma:

Division of the words into syllables

Nadežda Rutjana

1-B

Erasmus+ dalībnieki

102.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība.

Latviešu valoda.

Tēma: Pavasara krāsas  mana zīmējumā

Irina Bortnoviča

1-B

Erasmus+ dalībnieki

207.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība.

Ģeogrāfija

Tēma:

 

Anatolijs Sokols

4-B

Erasmus+ dalībnieki

206.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība bibliotēkā.

 

Svetlana Kokina

Erasmus+ dalībnieki

bibliotēkā

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklātā nodarbība.

SPORTS.

 

Astrīda Golmeistere

Erasmus+ dalībnieki

sp. zāle

Erasmus+ 2014-2016

04.04.2017

Māiturības Atklātā nodarbība.

 

Valērijs Filins

8.B

Erasmus+ dalībnieki

108. kab.

Erasmus+ 2014-2016

05.04.2017

Atklātā stunda. Ārstnieciskā vingrošana.

T. Zaščirinska

(A. Sokols - tulk.)

9.B

Erasmus+ dalībnieki,

A. Silova

116.kab.

9:00

Erasmus+ 2014-2016

05.04.2017

Atklātā stunda.

Dabaszinībās.

Tēma:  ANIMAL WORLD OF LATVIA

L. Lazareva

1.A

Erasmus+ dalībnieki,

T. Moisejeva

105.kab.

9:00

Erasmus+ 2014-2016

05.04.2017

Atklātā stunda.

Tēma: Cross curricula lesson English /Social studies/  Geography

L. Renge

8.A

Erasmus+ dalībnieki,

I. Šinkareva

305.kab.

9:00

Erasmus+ 2014-2016

05.04.2017

Rīgas Dome apmeklēšāna

 

Erasmus+ dalībnieki

 

Erasmus+ 2014-2016

 

06.04.2017

Šaha Atklātā nodarbība.

Tomas Kalniņš

1.-4.kl. skolēni

Erasmus+ dalībnieki

konf.z.

9:00

Erasmus+ 2014-2016

08.04.2017

Atvērto durvju diena Rīgas Zolitūdes Ģimnāzijā.

 

Mūrniece I.

9.A, 9.B kl. skolēni

10:00  

08.04.2017

20. Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls "Krievu klasika Latvijā"

Izrāidi pēc I. Krilova komēdijas motīviem "Mācība meitām".

 

M. Semjonova

7.B, 8B

Maskavas namā

Erasmus+ 2014-2016

10.04.2017

Skolas informatīvā sanāksme

Administrācija

skolotāji

8:15

214.kab.

 

12.04.2017

Pedagogiem  kursi.

Specialas zināšanas pedagogiem darbā skoleniem ar fiziskās attīstības traucējumiem.

Tēma: Mācīšana un macīšanās, lai tiktu apmierinātas karta skolēna izglītošanās vajadzības.

A. Arbidāne

skolotāji

no 15:00 līdz 18:00

214.kab.

 

12.04.2017

Lekcija.

Tēma: Drošība internetā

S. Kaļiņina

6.-7. klases skolēni

13:40

aktu zāle

 

18.04.2017

Pedagogiem  kursi.

Tēma: Izglītojamā resursa saskatāšana un to izmantošana izglītības merķu izvirzēšana un macīšana procesa organizešanā.

 

RIIMC

5.pamatinternatskolas direktore

I. Vilnēte

skolotāji

15:00

214.kab.

 

 

18.04.2017

Tikšana ar Rīgas tehniska centra vadību.

Tēma: Kompetences mācību procesā.

Administrācija

 

10:00

 

19.04.2017

Pedagogiem  kursi.

RIIMC

skolotāji

15:00

 

20.04.2017

Tikšanās ar topošo pirmklasnieku vecākiem.

Koncerts.

I. Šinkareva

T. Moisejeva

A. Silova

Z. Semjonova

O. Gubkina

L. Ņemikina

Ž. Doroščonoka

A. Pipare

vecāki

15:30

aktu zāle

 

20.04.2017

Florbols Draudzības spēles.

A. Golmeistere

4.-5.kl.

14:20

Igauņu skola

 

21.04.2017

Lekcija par pubertitātes periodu un vecumposmu attīstību.

Profesors  ....

T. Moisejeva

7.A, 7.B kl. skolēni

10:00

 

21.04.2017

Lekcija par pubertitātes periodu un vecumposmu attīstību.

Profesors  ....

T. Moisejeva

6.A, 6.B kl. skolēni

11:00

 

21.04.2017

Lekcija par pubertitātes periodu un vecumposmu attīstību.

Profesors  ....

T. Moisejeva

8.A, 8.B, 9.A, 9.B kl. skolēni

12:00

 

22.04.2017

Liela TALKA 2017

 

 

skolotāji

15:00

 

 

24.04.2017

Pedagogiem  kursi.

Tēma:

Mācību sasniegumu vērtēšana speciālās izglītības programmās.

RIIMC

skolotāji

15:00

 

 

25.04.2017

Skolēnu pašparvalde sapulce.

Anna Aleksejeva

Skolēnu padome

14:20

214.kab.

 

 

26.04.2017

Konference.

RIIMC

Irēna Šinkareva, Anna Silova

 

 

26.04.2017

Konference interērešu izglītība.

RIIMC

Tatjana Moisejeva

Ulbroka

no 9:00 līdz 16:30

 

26.04.2017

Pedagogiem  kursi.

Tēma: Atbalsta pasākumi pedagoģiskajā procesā

RIIMC

Lektore: A. Arbidāne

skolotāji

15:00

214.k.

 

 

27.04.2017

Экскурсия в Военный музей.

Tēma: Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena

S. Mazurs

8.B

14:00

 

 

27.04.2017

Florbols Draudzbas spēles.

A. Golmeistere

4.-5.kl.

14:20

94. vidusskola

 

  23.02.2018

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

RНga, KartupeОu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ