Aprīlis 2017

Pārdaugava
atpakaļ
Aprīlis 2017
Latvijas dzelzceļš
Rīgas ūdens 2017
чПЛБМЙУФЩ+Erasmus
пЖПТНМ.  Erasmus+

Erasmus+ Rīgā2017

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

3-4-5-6-7 aprīlis 2017

Erasmus + Rīgas Pardaugavas pamatskolā.

PROGRAMMA

T. Moisejeva

L. Renge

I. Šinkareva

A. Silova

J. Černakova

L. Grišina

L. Bizūne

O. Gubkina

M. Smarško

Germany,

Cyprus, Croatia,

Portugal,

Latvia,

Iceland

Rīgas Pardaugavas pamatskolā

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Торжественная встреча делегации педагогов в рамках проекта Erasmus+.

L. Ņemikina,

vokālā studija "Agrie putni"

 

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Оформление школы к проекту Erasmus+, Сувениры:

1. Керамические сувениры для членов делегации Erasmus+

2. Терминал

3. Постеры

4. Баннеры

5. Выставка "Мир кошек"

6. Керамические медали к семинару "Дом черноголовых" - Happy Art museum

7. Сувениры из стекла к мастер-классу по керамике - Центр юных техников

8. Оформление 401 кабинета. Картины и коллажи.

L. Bizūne

 

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība.

Fizioterapija

Tēma:

 

Anastasija Pipare

2-A

Erasmus+ dalībnieki,

202.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība.

Vizuālā māksla

Tēma:

 

Liena Bizūne

4-A

Erasmus+ dalībnieki,

307.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība.

Lasišāna.

Tēma:

"Kind hostess" by V. Oseyeva

Galina Murtazina

3-A

Erasmus+ dalībnieki,

107.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība.

Matemātika.

Tēma: The order of actions

 

Ludmila Ovsijenko

2-B

Erasmus+ dalībnieki

101.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība.

Krievu valoda.

Tēma:

Division of the words into syllables

Nadežda Rutjana

1-B

Erasmus+ dalībnieki

102.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība.

Latviešu valoda.

Tēma:

Pavasara krāsas  mana zīmējumā

Irina Bortnoviča

1-B

Erasmus+ dalībnieki

207.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība.

Ģeogrāfija

Tēma:

 

Anatolijs Sokols

4-B

Erasmus+ dalībnieki

206.kab.

9:50

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība bibliotēkā.

 

Svetlana Kokina

Erasmus+ dalībnieki

bibliotēkā

Erasmus+ 2014-2016

03.04.2017

Atklāta nodarbība SPORTS.

 

Astrīda Golmeistere

Erasmus+ dalībnieki

sp. zāle

Erasmus+ 2014-2016

04.04.2017

Māiturības atklāta nodarbība.

 

Valērijs Filins

8.B

Erasmus+ dalībnieki

108. kab.

Erasmus+ 2014-2016

05.04.2017

Atklāta stunda. Ārstnieciskā vingrošana.

T. Zaščirinska

(A. Sokols - tulk.)

9.B

Erasmus+ dalībnieki,

A. Silova

116.kab.

9:00

Erasmus+ 2014-2016

05.04.2017

Atklāta stunda.

Dabaszinībās.

Tēma:  ANIMAL WORLD OF LATVIA

L. Lazareva

1.A

Erasmus+ dalībnieki,

T. Moisejeva

105.kab.

9:00

Erasmus+ 2014-2016

05.04.2017

Atklāta stunda.

Tēma: Cross curricula lesson English /Social studies/  Geography

L. Renge

8.A

Erasmus+ dalībnieki,

I. Šinkareva

305.kab.

9:00

Erasmus+ 2014-2016

05.04.2017

Rīgas Domes

 

Erasmus+ dalībnieki

 

Erasmus+ 2014-2016

 

06.04.2017

Šaha atklāta nodarbība.

 

Tomas Kalniņš

1.-4.kl. skolēni

Erasmus+ dalībnieki

konf.z.

9:00

Erasmus+ 2014-2016

08.04.2017

Atvērto durvju diena Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā.

 

Mūrniece I.

9.A, 9.B kl. skolēni

10:00  

08.04.2017

20. Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls "Krievu klasika Latvijā"

Izrādi pēc I. Krilova komēdijas motīviem "Mācība meitām".

 

M. Semjonova

7.B, 8B

Maskavas namā

Erasmus+ 2014-2016

10.04.2017

Skolas informatīvā sanāksme

Administrācija

skolotāji

8:15

214.kab.

 

12.04.2017

Kursi skolotājiem

Specialas zināsanas pedagogiem darbā skoleniem ar fiziskas attīstības traucējumiem.

Tēma: Mācīšana un macīšanās, laitiktu apmierinātas karta skolena izglītošanās vajadzības.

A. Arbidāne

skolotāji

no 15:00 līdz 18:00

214.kab.

 

12.04.2017

Lekcija.

Tēma: Drošība internetā

S. Kaļiņina

6.-7. klases skolēni

13:40

aktu zāle

 

18.04.2017

Kursi skolotājiem.

Tēma:
Izglītojamā resursa saskatīšana un to izmantošana izglītības merķu izvirzīšana un macīsana procesa organizešanā.

RIIMC

5.pamatinternatskolas direktore

I. Vilnīte

skolotāji

15:00

 

 

18.04.2017

Tikšana ar Rīgas tehniska centra vadību.

Tēma: Kompetences mācību procesā.

Administrācija

 

10:00

 

19.04.2017

Kursi skolotājiem

RIIMC

skolotāji

15:00

 

20.04.2017

Встреча с родителями будущих первоклассников.

Концерт.

I. Šinkareva

T. Moisejeva

A. Silova

Z. Semjonova

O. Gubkina

L. Ņemikina

Ž. Doroščonoka

A. Pipare

vecāki

15:30

aktu zāle

 

20.04.2017

Florbols Draudzības spēles.

A. Golmeistere

4.-5.kl.

14:20

Igauņu skola

 

21.04.2017

Лекция по развитию учащихся в пубертатный период.

Профессор ....

T. Moisejeva

7.A, 7.B kl. skolēni

10:00

 

21.04.2017

Лекция по развитию учащихся в пубертатный период.

Профессор ....

T. Moisejeva

6.A, 6.B kl. skolēni

11:00

 

21.04.2017

Лекция по развитию учащихся в пубертатный период.

Профессор ....

T. Moisejeva

8.A, 8.B, 9.A, 9.B kl. skolēni

12:00

 

24.04.2017

Kursi skolotājiem

Tēma:

Mācību sasniegumu vērtēsana speciālās izglītības programmās.

RIIMC

skolotāji

15:00

 

 

25.04.2017

Заседание ученического совета.

Анна Алексеева

 

Ученический совет

14:20

214.kab.

 

 

26.04.2017

Konference.

RIIMC

Irēna Šinkareva, Anna Silova

 

 

26.04.2017

Konference interērešu izglītība.

RIIMC

Tatjana Moisejeva

Ulbroka

no 9:00 līdz 16:30

 

26.04.2017

Kursi skolotājiem

RIIMC

skolotāji

15:00

 

 

27.04.2017

Экскурсия в Военный музей. Тема: 4 мая.

S. Mazurs

8.B

14:00

 

 

27.04.2017

Диспут-клуб.

Тема: Свободное время.

Ученический совет

7-9.kl. skolēni

14:20

aktu zāle

 

 

27.04.2017

Florbols Draudzības spēles.

A. Golmeistere

4.-5.kl.

14:20

94. vidusskola

 

.04.2017

Vēsturiskais seminārs   

Tēma: "Pārdaugava"

S. Mazurs

8.B, 7.A, 7.B kl. skolēni

14:20

214. kab.

 

.04.2017

Meistarklase balles dejās topošo izglītojamo vecākiem

O. Gubkina

0 klases skolēni

16:00

aktu zāle

 

  25.04.2017

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ