Jūnijs 2017

Pārdaugava
atpakaļ
Izlaidums 2017.g.

Pedagogiem kursi

Datums

Pasākums

Vadītājs

Dalībnieki

Laiks un vieta

 

01.06.2017

Pedagogiem  kursi.

Tēma:

RIIMC

Lektore:

skolotāji

10:00 - 13:00

214.k.

 

08.06.2017

Pedagogiem  kursi.

Tēma: Speciālās zinišanas pedagogie darbā ar skolēniem ar fiziskās attīstības traucējumiem.

RIIMC

Lektore: Austra Krauce

skolotāji

10:00 - 13:00

214.k.

 

09.06.2017

Izlaidums. 9.A, 9.B.

Administrācija

L. Bizūne,

I. Mūrniece

L. Ņemikina

skolēni, skolotāji, vecāki

14:00

aktu zāle

 
12.-13.06.2017

Dokumentācijas nodošanas grafiks

A. Silova Skolotāji pēc grafika  

  23.02.2018.g.

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ