11.10.2016.g.

Pārdaugava
atpakaļ
Līdz 10.10.2016
10.10.2016.g.
11.10.2016.g.
12.10.2016.g.
13.10.2016.g.
14.10.2016.g.
17.10.2016.g.
18.10.2016.g.
19.10.2016.g.
RĪGĀ

 

 

 

 

 

 

11.oktobrī 2016

KARJERAS NEDĒĻA 2016 НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ

Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā

,,Vai zini, kas būsi tu?”

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PROGRAMMA

     

Otrdiena. 11.oktobris 2016.g.

Cikos?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Vieta

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona

 

9:00

 

 

 

Atklāšanas pasākums

Radio pārraide

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

1.-9.kl.skolēniem, skolotājiem

Karjeras nedēļas tēma, ideja, mērķis un uzdevumi.

Aktivitātes.

 

 

 

Iveta Mūrniece

 

 

Darja Jariga,

Sabina Klemenko

9:00

Zīmējumu izstāde

113.kab.

1.C

Profesiju pasaulē. Es zīmēju profesiju, tā man patīk, es gribu kļūt par…

Jekaterina Vaļejeva

 

12:00

Ekskursija uz mācību iestādi RSU

 

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU karjeras centrs

9.A, 9.B

Tiek piedāvāts:

  • Noklausīties informāciju par aktualitātēm Latvijas izglītības sistēmā un dara tirgū

  • Uzzināt, kur meklēt noderīgo informāciju

  • Ekskursija RSU

Iveta Mūrniece

Liena Bizūne 

rsu@rsu.lv, infocentrs@rsu.lv

67061574,

26881294

Zane

12.40

Tikšanās ar vecākiem.

Klases stunda.

113.kab.

1.C

Vecāki stāsta par profesijām.

Prezentācijas.

Jekaterina Vaļejeva

 

12.40

Kolāžas veidošana

Kases stunda.

Tēma: “Skatiens nākotnē”

 

105.kab.

1.A

Kolāžas veidošana

Lidija Lazareva

lidi.lazareva@gmail.com

12.40

Klases stunda.

Tēma:  “Profesiju daudzveidība mūsdienu Latvijā”

102.kab.

1.B

Skolēnu iepazīstināšana ar profesiju daudzveidību mūsdienu Latvijā. Skolēnu izziņas spēju un redzesloka paplašināšana. Prezentācija.

Skolēnu vizuālās uztveres attīstīšana.

Profesijas skolēnu zīmējumos. Skolēnu zīmējumu izstāde.

Nadežda Rutjana

 

 

13.40

Klases stunda.

Tēma: “Durvis profesiju pasaulē”

106.kab.

203.kab.

3.B, 3.C

Karjeras iespējas, karjeras atbalsta popularizēšana.

Tikšanās ar vecākiem.

Izstādes “Es būšu..” noformēšana. Profesiju daudzveidības atspoguļošana.

Rita Gukova

Žanna Dorošcōnoka

 

 

Skolas karjeras izglītības koordinators: Iveta Mūrniece

 

 

 

www.facebook.com/Karjerasnedela

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela

 

 

Pārdaugava | Līdz 10.10.2016 | 10.10.2016.g. | 11.10.2016.g. | 12.10.2016.g. | 13.10.2016.g. | 14.10.2016.g. | 17.10.2016.g. | 18.10.2016.g. | 19.10.2016.g. | RĪGĀ

Pēdējās izmaiņas    13.11.2016

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ