6B meistarklase 2016

 

 

 

 

 

 

13.oktobrī 2016

KARJERAS NEDĒĻA 2016 НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ

Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā

,,Vai zini, kas būsi tu?”

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas PROGRAMMA

     

Ceturtdiena. 13.oktobris 2016.g.

Cikos?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Vieta

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona

 

9:15

Ekskursija uz LNB. Imantas filiālbibliotēka

Tēma: Bibliotekāra darbs

 Slokas iela 161 k-1

(46.aut.)

2.C

 

Tamāra Minajeva - Imantas filiālbibliotēkas vadītāja

67181981, imanta@rcb.lv

Tatjana Moisejeva,

Tamāra Mezrina

9:30

Ekskursija uz TSI

TSI

Karjeras centrs

8.B

TSI studiju iespējas.

Anatolijs Sokols

13:00

“Profesiju sīrups”

Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 4.klašu skolēnu Karjeras pēcpusdiena.

 

Friča Brīvzemnieka pamatskola

4.A, 4.B

Mājas darbs: profesijas JŪRNIEKS prezentācija

Pasākuma mērķi un uzdevumi:

 

1. Rosināt jauniešu interesi par aktuālajām profesijām (pēc skolēnu aptaujas rezultātiem).

2. Veicināt izglītojamo patstāvību informācijas izzināšanā un pasniegšanā par populāro profesiju izglītības iegūšanas ceļiem, karjeras iespējām, pieprasījumu darba tirgū.

3. Attīstīt jauniešu komandas, sadarbības un komunikācijas prasmes.

4. Dot iespēju satikties ar īsteniem savas profesijas pārstāvjiem – ekspertiem, uzklausīt viņu veiksmes stāstus, padomus.

Larisa Keiča

 

12.50

Mācību ekskursija uz akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži”

 

AS “Latvijas valsts meži”

Vaiņodes iela 1, Rīga

7.A, 7.B

Ražošana, eksports, ekonomika, nodarbinātība, karjera, izglītība meža nozarē.

Kādu mežu mēs mīlam? Kādas ir raksturīgas koka sugas Latvijā? Ko gribam izaudzēt?

Ko mākam saražot un pārdot?

Kādas profesijas var apgūt?

Svetlana Hrapavicka

Marina Semjonova

 

67610015, 67602075

E - pasts: lvm@lvm.lv

 

12.40

Klases stunda.

Tēma: “Vecāku profesijas”

104.kab.

2.A

Vecāku profesijas. Skolēni stāsta par vecāku profesijām. Tikšanās ar vecākiem – mana profesija, kā es kļuvu par… man patīk mans darbs.

Ņina Kondratjeva

13.40

Tikšanās ar vecākiem. Darbnīca - meistarklase

304.kab.

6.A

Diānas Vaikules - Gžibvskas meistarklase. Skolēnu iepazīstināšana ar vecāku profesiju.

Jeļena Černakova

13.40

Klases stunda.

Tēma: Manu vecāku profesija

208.kab.

6.B

 

Rimma Prohorenko

 

Skolas karjeras izglītības koordinators: Iveta Mūrniece

 

 

 

www.facebook.com/Karjerasnedela

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela

 

 

Pēdējās izmaiņas    23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155 www.pdps.lv pdps@riga.lv

Counter CO.KZ