......2016.g.

Bioloģijas 39. valsts olimpiādes otrā (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posma

 

9.a - 9.b  kl.skoleni

 

Skolotāja: Anna Silova

Dalībnieki:

  1. Darja Jariga

  2. Olga Beļska

  3. Alina Češuna

Skolēnu bioloģijas olimpiādes Latvijā notiek kopš 1973. gada. Līdz 1988. gadam bioloģijas olimpiādes organizēja Daugavpils Universitāte (Daugavpils pedagoģiskais institūts) sadarbībā ar Izglītības ministriju un tās notika reizi divos gados. Kopš 1990. gada skolēnu bioloģijas olimpiādes notiek katru gadu un to norisi nodrošina Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes pasniedzēju kolektīvs. Olimpiādēs piedalās 9., 11. un 12. klašu skolēni.

Bioloģijas olimpiāde notiek trīs posmos. Pirmais posms ir skolas bioloģijas olimpiāde. Tās saturu un norisi pilnībā nosaka skola pati. Otrais posms ir novadu bioloģijas olimpiāde. Tā notiek vienā dienā visos Latvijas novados. Skolēni atbild rakstiski uz centralizēti sagatavotiem jautājumiem. Darbus vispirms izvērtē novadu vai to apvienību Bioloģijas skolotāji. Katra novada vai to apvienība nosūta pieteikumus valsts bioloģijas olimpiādei Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centram kopā ar labāko skolēnu darbiem. Pēc iesūtīto darbu centralizētas pārskatīšanas 120 līdz 130 labākie skolēni tiek uzaicināti uz Valsts bioloģijas olimpiādi. Tā notiek trīs dienas. Visi skolēni piedalās teorētiskajā testā, kurā ir jāizvēlas pareizās atbildes no piedāvātajām, atbild rakstveidā uz 5 teorētiskiem jautājumiem, kā arī strādā praktiskos darbus (laboratorijas darbus botānikā, zooloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā, kā arī augu anatomijā un fizioloģijā).

Uzdevumus sastāda un darbus vērtē LU Bioloģijas fakultātes pasniedzēji. Darbā palīdz arī studenti - bijušie olimpiāžu dalībnieki. Parasti katrā klašu grupā tiek piešķirta viena pirmā, divas otrās un trīs trešās vietas, kā arī izteiktas atzinības. Godalgotie 11. un 12. klašu skolēni saņem uzaicinājumu turpināt cīnīties par iekļūšanu Latvijas skolēnu komandā, kura piedalīsies starptautiskajā bioloģijas olimpiādē. Komandas kandidāti četras vai piecas reizes tiekas un turpina sacensties savā starpā. Tiek summēti valsts bioloģijas olimpiādē un šajās tikšanās reizēs iegūtie punkti. Tā noskaidrojas četri labākie skolēni. Mūsu skolēnu komandas piedalās starptautiskajās bioloģijas olimpiādēs (IBO) kopš 1995. gada.

 

 

Pēdējās izmaiņas   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ